Tasa-arvotekoja vaalivuoteen 2019

Kirkon yhteistyöjärjestöt kannustavat seurakuntia ja seurakuntalaisia huomioimaan tasa-arvonäkökulman kirkon vaalivuotena.

Vuosi 2019 on vaalivuosi Suomen ortodoksisessa kirkossa. Keväällä valitaan valitsijamiesvaalilla uudet edustajat kirkolliskokoukseen ja syksyllä kaikki äänioikeutetut pääsevät äänestämään uusia luottamushenkilöitä seurakuntien valtuustoihin.

Se, onko ehdokkaina yhtä lailla miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, enemmistöjen ja vähemmistöjen edustajia, on tasa-arvokysymys. Saammeko kaikki oman äänemme kuuluviin ja onko kirkossamme eri ryhmiä edustavia ehdokkaita?

Kirkolliskokous on Suomen ortodoksisen kirkon ylin päättävä elin. Seurakuntien valtuustot taas vastaavat päätöksistä paikallistasolla. Kirkolliskokoukseen valitaan 18 maallikkojen edustajaa ja seurakunnat päättävät ehdokkaista vuodenvaihteen jälkeen. Syksyllä 2019 julkaistaan puolestaan seurakuntavaalien ehdokkaiden nimilistoja. Seurakuntavaaleissa äänioikeus on ensimmäistä kertaa kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä.

Nuori, muista äänestää! Nuori, asetu ehdolle!

Mitä monipuolisempi edustus, sitä paremmin toteutuu kirkon koko täyteyden arvo kirkkomme ja seurakuntiemme vastuunkannossa!

Filantropia ry, Pyhien Sergein ja Hermanin veljeskunta ry ja Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry rohkaisevat ja kannustavat seurakuntalaisia ottamaan huomioon tasa-arvonäkökulman uusia ehdokkaita valittaessa kirkolliskokousta ja tulevia seurakuntavaltuustoja varten.