Liittyminen ja jäsenmaksut

Ortodoksisten nuorten liiton yhteisöjäseniksi voivat päästä Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnat ja sellaiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka myötävaikuttavat liiton tarkoituksen saavuttamiseen (ONL ry:n säännöt 2012, §5). Liitolla on entiseen tapaan myös henkilöjäseniä.

ONL ry:n yhteisöjäsenyyttä haetaan seuraavasti:

1) Yhteisöjäsenyyden hakemisesta tehdään päätös esim. kyseisen seurakunnan neuvostossa tai yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

2) Tieto yhteisöjäsenyyden hakemisesta toimitetaan liitolle sähköpostilla tai kirjeitse, ja samassa yhteydessä tai myöhemmin toimitetaan liitteenä kyseisen kokouksen pöytäkirjanote liitolle.

3) Liiton johtokunta käsittelee seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan yhteisöjäsenyyshakemuksen ja seurakunta tai yhdistys liitetään liiton yhteisöjäseneksi, ellei johtokunta totea asialle mitään estettä.

Käytännössä esim. paljousalennukset astuvat voimaan jo heti jäsenyyshakemustiedon saavuttua liittoon.

Jäsenmaksut

Äänimäärät määräytyvät liiton sääntöjen §12 mukaan, jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Vuoden 2018 vuosikokous vahvisti yhteisöjäsenmaksujen perimisen oheisen taulukon mukaisesti.

Jäsenmäärä Äänimäärä Jäsenmaksu 2018 (€)
5001 tai enemmän 6 300
4001 – 5000 5 250
3001 – 4000 4 200
2001 – 3000 3 150
1001 – 2000 2 100
1000 tai vähemmän 1 50