Yhteisöjäsenyys

ONL ry:n yhteisöjäseninä seurakunnat ja yhdistykset tukevat ortodoksista nuorisotyötä ja ovat omalta osaltaan vaikuttamassa laadukkaiden ja kohtuuhintaisten materiaalien, koulutusten ja tapahtumien toteuttamiseen ja kehittämiseen. Liitto on mukana myös kansainvälisessä ortodoksisessa nuorisotoiminnassa ja tarjoaa eri puolilla Suomea asuville nuorille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kansainvälisiin matkoihin ja tapahtumiin.

ONL ry palvelee jäsenistöään tukemalla seurakunnissa tehtävää lapsi- ja nuorisotyötä. Järjestämme valtakunnallisia tapahtumia ja koulutuksia, julkaisemme painotuotteita, Tuohustuli-lehteä ja muuta materiaalia. Muutaman vuoden välein järjestämme valtakunnalliset ortodoksiset nuorisofestarit ja ajoittain toteutamme erilaisia kehittämishankkeita. Jäsenyhteisöt voivat saada kauttamme myös taloudellista tukea esimerkiksi OK-opintokeskuksen tukituntien muodossa, sekä muunlaista tukea oman nuorisotoimintansa järjestämiseen. Katso tarkemmat yhteisöjäsenedut.

Yhteisöjäsenet

Yhteisöjäsenet ja niiden äänimäärät 3/2021 (pdf)

Seurakunnat

Helsinki
Joensuu
Jyväskylä
Kaakkois-Suomi
Kuopio
Pohjois-Suomi
Saimaa
Taipale
Tampere
Turku

Muut

Puroniemen Ystävät ry