Aineiston toimitusohjeet

Aineiston toimitusohjeet

Tuohustulen toimituskunta ottaa mielellään vastaan nuorten kirjoittamia artikkeleita, joita pyritään julkaisemaan mahdollisuuksien mukaan. Voit lähettää meille matkakertomuksia, kirjoituksia nuorten tapahtumista ja leireistä, elokuva- ja kirja-arvosteluja yms.

Merkkimääristä ja tekstin pituuksista
Tekstissä tulee pyrkiä ytimekkyyteen. Puolen sivun / sivun mittaisille teksteille on aina helpompi järjestää tilaa, kuin aukeaman vaativille. Aukeaman laajuisia artikkeleita voi perustella näyttävien kuvien nojalla. Eli matka- ja tapahtumakertomukset värikuvineen saattavat täyttää aukeaman kriteerit. Ensi sijassa huomioimme lyhyempiä tekstejä.

Ohjeellinen taulukko merkki- ja kuvamääristä.
Sivukoko     Merkkimäärä     Kuvamäärä
1/2 sivu       noin 1000        1 kuva
1 sivu            noin 1500        1 kuva
1 sivu            reilu 1000       2 kuvaa
Aukeama     noin 2500        Reilusti kuvia
Aukeama     noin 3500        Asiapainotteinen muutama kuva

Tekstin toimittaminen
Teksti tulee toimittaa sähköpostin liitteenä osoitteeseen tuohustuli(at)gmail.com. Tekstin tulee olla rtf-muodossa (rich text format), eikä se saa sisältää muotoiluja. Taittaja hoitaa tekstin muotoilun. Teksti voi sisältää muotoiluohjeita, jotka kirjoitetaan hakasulkeisiin [ ….. ].

Esimerkiksi:
Kreikka julistaa kirkoillaan [pääotsikko]
Nuoren matka kreikan saaristoon [alaotsikko]
[ingressi] Tein matkan kreikkaan vanhempieni kanssa. Odotin matkaa jännityksellä jne…
[leipäteksti alkaa]Matka-aamuna heräsimme aikaisin aamuyöstä ehtiäksemme ajoissa lentokentälle, lähtihän koneemme jo klo 05.30 Helsinki-Vantaan kentältä. jne….

Teksti tulee kirjoittaa Times new Roman fontilla. Fonttikoko 12 pikseliä. Ei lihavointia, eikä kursiivia. Jos haluat käyttää kyseisiä muotoiluja merkitse nekin hakasulkeilla ja sanallisella ohjeella. [kursiivi alkaa]….[kursiivi päättyy].

Tekstiin tulee liittää myös kirjoittajan nimi ja yhteystiedot. Kirjoituksista emme maksa rahallista palkkiota, mutta huomioimme avustajat muulla tavoin.

Kuvien toimittaminen
Artikkeliin liittyvät kuvat toimitetaan samaan osoitteeseen. Kuvien tulee olla jpg-muodossa (Joint Photographic Experts Group). Viestin otsikoksi laitetaan jutun nimi. Kuvat säilytetään alkuperäisessä koossaan, mieluiten useamman megatavun tiedostoina. Kuvia toimitettaessa on huomattava, että kuvilla tulee olla julkaisulupa. Jos kuvat eivät ole kuvien toimittajan itse ottamia, niiden julkaisulupa on selvitettävä kuvien luvan haltijalta. Muista kirjoittaa myös kuvatekstit.
Artikkelit, joiden mukana tulee kuvitus, ovat ensisijaisia julkaisua harkittaessa.

Kirja- ja elokuva-arvosteluista
Arvostelut toimitetaan kuten tekstit. Kirja- ja elokuva-arviointeihin tulee liittää julkaisun tarkat tiedot: Julkaisija, kirjoittaja / ohjaaja, julkaisuvuosi / ensi-iltapäivä. Elokuvien osalta myös tärkeimmät näyttelijät.
Arvosteluihin ei tarvitse liittää kuvitusta, sillä niiden hankkiminen edellyttää eri kustantajatahojen lupaa. ONL on hankkinut nämä luvat ja saa kuvat kirjan / elokuvan julkaisutietojen perusteella.

Lisätietoja
Jos kaipaat lisäohjeita materiaalien toimittamiseen tai varmistuksen artikkelisi julkaisumahdollisuuksista, ota yhteyttä toimitussihteeriin: tuohustuli (a) gmail.com