Johtokunta

Ortodoksisten nuorten liiton toimintaa johtaa johtokunta, jolla on kokous keskimäärin viisi kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja:
opettaja Anna Blinnikka, puhelin 040 567 8720, anna.blinnikka (at) gmail.com

Muut johtokunnan jäsenet:
ylioppilas Aleksandra Heikkinen Iisalmesta
ylioppilas, media-assistentti Karina Huttunen Kajaanista
nuorisotyöntekijä Antti Kokkonen Joensuusta
järjestelmäasiantuntija Petrus Palola Helsingistä
kanttori, kotiäiti Larissa Qvintus-Petsalo Helsingistä
pastori Kaarlo Saarento Jyväskylästä

”Liiton toimintaa johtaa ja hallituksen asioita hoitaa kolmeksi vuodeksi valittu johtokunta. Siihen kuuluu seitsemän jäsentä, joiden on oltava ortodoksisen kirkon jäseniä. Liiton vuosikokous valitsee puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Muut kuusi jäsentä valitaan vuosikokouksessa ja heistä on kaksi vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee tarvittaessa taloudenhoitajan sekä asettaa toimikuntia, 
jotka ovat sille vastuussa tehtävistään.” (Ote: §7, liiton säännöt 2012)