Johtokunta

Ortodoksisten nuorten liiton toimintaa johtaa johtokunta, jolla on kokous keskimäärin viisi kertaa vuodessa.

Puheenjohtaja:
pastori Kaarlo Saarento Jyväskylästä, kaarlo.saarento (a) ort.fi, puh. 040 501 0324

Muut johtokunnan jäsenet:
ylioppilas Maiju Federley Kuopiosta
ylioppilas Aleksandra Heikkinen Rovaniemeltä
ylioppilas, media-assistentti Karina Huttunen Kajaanista
opettaja Anna Kasdaglis Akaasta
nuorisotyöntekijä Antti Potkonen Joensuusta
kanttori, kotiäiti Larissa Qvintus-Petsalo Helsingistä

”Liiton toimintaa johtaa ja hallituksen asioita hoitaa kolmeksi vuodeksi valittu johtokunta. Siihen kuuluu seitsemän jäsentä, joiden on oltava ortodoksisen kirkon jäseniä. Liiton vuosikokous valitsee puheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Muut kuusi jäsentä valitaan vuosikokouksessa ja heistä on kaksi vuosittain erovuorossa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee tarvittaessa taloudenhoitajan sekä asettaa toimikuntia, 
jotka ovat sille vastuussa tehtävistään.” (Ote: §7, liiton säännöt 2012)