Edut

ONL tukee ja auttaa tuttuun tapaan esimerkiksi leirien ja tapahtumien suunnittelussa, mutta yhteisöjäsenet saavat lisäksi myös muita oikeuksia ja etuja:

Vaikuttamisoikeus

Yhteisöjäsenillä on jäsenmääräänsä suhteutettu äänioikeus liiton kokouksissa (ONL ry:n säännöt 2012, §12) ja tälläkin tavoin todellinen ja virallinen mahdollisuus vaikuttaa liiton linjauksiin ja toimintaan suoraan.
Vuosikokous 2020

Tuotteiden alennukset

Jäsenyhteisöt saavat kaikista tuotteista alennusta 20%. Suuremmista tilausmääristä saa suuremman alennuksen aina 35% saakka (ks. taulukko).

Tilattava määrä (samaa tuotetta) Alennus yhteisöjäsenille Alennus muille seurakunnille
5-19 kpl 20% (myös alle 5 kpl) 10%
20-49 kpl 25% 15%
50-99 kpl 30% 20%
100 kpl tai enemmän 35% 25%

Jälleenmyyjät saavat alennusta 20%, ensimmäisen tilauksen yhteydessä oltava erikseen yhteydessä toimistolle, jotta tiedämme tuotteiden menevän jälleenmyyntiin. (Koskee myös muita kuin jäsenseurakuntia.)

Tuohustuli-lehti

Tuohustuli-lehden normaali tilaushinta vuodelle 2019 on 15,50 euroa. Jäsenseurakunnille hinta on 14 euroa.

Taloudellinen tuki

Jäsenyhteisöt voivat saada liiton kautta Opintokeskus Siviksen tukitunteja ja avustusta leirinohjaajien palkkaamiseen. Sivis-tukitunteja on mahdollista saada ensisijaisesti kristinoppileireille, mutta myös muille yli 15-vuotiaille suunnatuille kursseille. Vuoden 2019 tukituntien käyttöhalukkuudestaan voi olla yhteydessä toimistolle vaikka jo heti.