Kristinoppikoulu

Kristinoppikoulu on ortodoksisen kirkon jäsenille tarkoitettu kurssi tai leiri. Jokainen ortodoksisen kirkon jäsen on kasteen ja mirhavoitelun kautta täysivaltainen kirkon jäsen, joten näin ollen päätösliturgiassa ei siis ole kyse ns. konfirmaatiosta.

Yleensä kristinoppikoulun suorittavat 14-15-vuotiaat nuoret, mutta jotkut seurakunnat järjestävät kristinoppikouluja myös aikuisille ja se sopii hyvin myös kirkkoon liittymistä harkitsevalle.

Kristinoppikoulun tavoitteena on ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja kirkolliseen yhteisöön kasvaminen. Yleisin tapa suorittaa kristinoppikoulu on n. viikon mittainen kristinoppikoululeiri eli “kripari”, joita järjestävät eri seurakunnat ja Ortodoksisten nuorten liitto. Ohjelmaan kuuluu mm. jumalanpalveluksia, oppitunteja, erilaisia ryhmätoimintoja, saunomista ja yhteisiä illanviettoja. Leiri päättyy yleensä liturgiaan, jonka jälkeen monissa perheissä järjestetään kummien, suvun ja ystävien kanssa juhla nuoren kunniaksi.
ONL järjestää vuosittain yhden kriparin Valamon luostarissa.

 

Hyvä tietää kristinoppikoulusta – usein kysyttyä

Mikä on kristinoppikoulu?
Kristinoppikoulu on erityisesti ortodoksisen kirkon jäsenille tarkoitettu kurssi tai leiri. Jokainen ortodoksisen kirkon jäsen on kasteen ja mirhavoitelun kautta täysivaltainen kirkon jäsen, jonka jäsenyys ei tarvitse erillistä virallista vahvistusta aikuisuuden kynnyksellä.

Kristinoppikouluun osallistuminen on vapaaehtoinen mutta suosittu tapa tutustua lisää omaan kirkkoon ja sen opetukseen sekä tavata muita nuoria ja luotettavia opastajia. Yleisin tapa suorittaa kristinoppikoulu on n. viikon mittainen kristinoppikoululeiri eli ”kripari”, joita järjestävät eri seurakunnat ja Ortodoksisten nuorten liitto.

Kuka voi käydä kristinoppikoulun?
Suomessa on tapana osallistua kristinoppikouluun sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta. Kriparit ovat myös varsin suosittuja – enemmistö ikäluokasta pitää sitä merkittävänä ja mieluisena etappina matkalla aikuisuuteen.

Kristinoppikoulu on suunnattu nuorille ortodokseille, mutta kriparin voi käydä kuka tahansa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta kiinnostunut, myös siis sellainen henkilö, joka ei kuulu kirkkoon (hän ei voi kuitenkaan osallistua esim. ehtoolliseen). Etenkin leireillä käytännössä kaikki osallistujat ovat nuoria, mutta silloin tällöin järjestetään myös ns. aikuiskripoja.

Miten ilmoittaudun kristinoppikouluun?
Useimmat seurakunnat lähettävät 15 vuotta täyttäville jäsenilleen kirjeen edellisenä syksynä tai loppuvuodesta. Siinä kerrotaan milloin seurakunta järjestää leirin (tai leirejä) tai minkä muun tahon järjestämälle leirille nuori voi osallistua (esim. muu seurakunta tai ONL). Samoin kirjeessä kerrotaan ilmoittautumisohjeet. Ellei omasta seurakunnasta kuulu kirjettä, kannattaa ottaa jo joulun alla yhteyttä seurakunnan virastoon tai nuorisotyöntekijään ja kysyä kriparista. ONL:n Valamossa järjestettävälle kriparille voi ilmoittautua nettilomakkeella, leirin tiedot lisätään nettisivuille yleensä viimeistään marraskuussa.

Voiko osallistua muun kuin oman seurakunnan leirille?
Toisen ortodoksisen seurakunnan leirille voi usein osallistua, jos leirillä on tilaa. Asiaa voi tiedustella järjestävältä seurakunnalta. Osallistumismaksu voi olla toisesta seurakunnasta tulevalle suurempi, koska seurakunnat tukevat omien jäsentensä leirimaksuja.

Joskus kysytään, voiko ortodoksi osallistua luterilaiselle riparille. Mikään ei estä osallistumasta, mutta täytyy muistaa, että luterilaisella leirillä opetetaan luterilaisen kirkon oppien mukaan, eikä se siksi korvaa kriparia. Ehtoolliselle riparilla ei voi osallistua, koska kirkkojemme välillä ei ole ehtoollisyhteyttä.

Prometheus-leiri on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, eli vastaa jotakuinkin koulun elämänkatsomustietoa. Siellä ei siis anneta minkään uskontokunnan mukaista opetusta. Prometheus-leirille voi halutessaan osallistua, kun muistaa ettei se korvaa oman kirkon opetusta. Leirin voi hyvin käydä kriparin lisäksi.

Mitä kristinoppikoulu/ kristinoppileiri sisältää?
Kristinoppikoulun tavoitteena on ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja kirkolliseen yhteisöön kasvaminen. Kristinoppikoulu tarjoaa osallistujalle mahdollisuuden perehtyä papin, kanttorin ja muiden ohjaajien kanssa ortodoksisen kirkon opetukseen ja ortodoksiseen elämäntapaan.

Piispainkokouksen ohjeen mukaan kristinoppikoulun tavoitteena on auttaa nuoria kirkon jäseniä mm. kasvamaan syvemmälle kirkon mysteereihin. Opetuksessa tulee tehdä tilaa nuorten omakohtaisen ortodoksisen identiteetin kasvamiselle kokemisen, tekemisen ja tiedon kautta. Erityistä painoa tulee laittaa jumalanpalveluselämän sisältöihin.

Oppitunneilla tutustutaan sakramentteihin, liturgian kulkuun ja kirkollisiin tapoihin sekä keskustellaan erilaisista ihmisyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Leireillä ohjelmaan kuuluu mm. jumalanpalveluksia, oppitunteja, erilaisia ryhmätoimintoja, saunomista, pelejä ja leikkejä ja yhteisiä illanviettoja. Leiri päättyy yleensä liturgiaan, jonka jälkeen monissa perheissä järjestetään esim. kummien, suvun ja ystävien kanssa kahvihetki tai juhla nuoren kunniaksi.

Outi Ylisen muistelu kriparista.

Mitä kristinoppikoulu maksaa ja miksi?
Kristinoppikoulujen hinnat vaihtelevat seurakunnittain, riippuen koulun muodosta ja pituudesta. Pääosa seurakunnista pyrkii pitämään leirinsä kohtuuhintaisina omille jäsenilleen, maksettavaksi jää yleensä 100-200€. Sellaiselle, joka ei ole kyseisen seurakunnan jäsen, leiri on usein huomattavasti kalliimpi. Samoin erikoiskriparit (esim. luostarikripari, kripari ulkomailla jne.) ovat usein kalliimpia. Taloudellisesti haastavissa tilanteissa olevien voi olla mahdollista saada tukea leirimaksuihin omasta seurakunnastaan. Myös liiton leirille otetaan muutama ns. vapaapaikkalainen.

Leireillä tulee paljon toiminta- ja henkilöstömenoja eli järjestäjä maksaa mm. leirikeskuksen käytöstä, ruokatarvikkeista ja emännän työstä sekä muiden työntekijöiden työpanoksesta. Pääosa menoista katetaan mm. kirkollisverovaroin ja julkisilla avustuksilla, mutta jäljelle jää silti vielä pieni omavastuuosa, jonka tarkoitus on sitouttaa osallistujaa ja mahdollistaa mm. riittävät ruokailut.

Mitä hyötyä kristinoppikoulusta on?
Kripari on ainutkertainen mahdollisuus, jonka arvoa on vaikea mitata rahalla. Usein leirille lähteminen jännittää tai ei muuten vaan huvittaisi, mutta valtaosa toteaa leirin lopulla ettei millään tahtoisi leirin vielä loppuvan. Useimmiten leiriltä saa ainakin uusia ystäviä, uutta tietoa ja ehkä tärkeimpänä kokemuksen aktiivisesta kirkollisesta elämästä sopivan rennossa hengessä.

Onko kriparilla vapaa-aikaa? Saako siellä pitää yhtään hauskaa?
Leireillä on vapaa-aikaakin ja hauskaa pidetään myös ohjelman puitteissa!

Mitä kannattaa ottaa mukaan kriparille?
Ennen leiriä ilmoittautuneille lähetetään leirikirje, jossa kerrotaan yleensä myös se, mitä leirille täytyy pakata mukaan. Normaalit varusteet riittävät, mitään erikoisvarusteita ei tarvitse hankkia. Usein varustelistan lisäksi mainitaan varusteet jotka eivät ole välttämättömiä, mutta joista voi olla iloa leirin ohjelmassa, esimerkiksi pikkureppu retkipäivää varten, tai taskuraha leirikioskia varten. Tarvittavista varusteista voi aina kysyä leirin järjestäjältä.

Tässä esimerkkejä leirikirjeistä.

Leirikirje1_ONLry

Leirikirje2_ONLry

Miten pukeudutaan leirillä ja päätösliturgiassa?
Jos leiri järjestetään tavallisessa leirikeskuksessa, pukeutuminen on käytännössä hyvin vapaata ja voi käyttää ihan samoja vaatteita kuin muutenkin arjessa.
Luostarissa järjestettävällä leirillä noudatetaan luostarin sääntöjä, eli olkapäät ja polvet ja kaikki niiden väliltä täytyy olla peitossa.
Päätösliturgiaan pukeudutaan niin kuin kirkkoon muutenkin, eli polvet ja olkapäät ja kaikki niiden väliltä on suotavaa olla peitossa. Päätösliturgiaan nuoret yleensä pukeutuvat juhlaviin vaatteisiin, monilla on puku tai kauluspaita ja siistit housut/farkut tai juhlava mekko.

Miten kristinoppikoulun käymistä voi juhlia?
Kenties yleisin tapa juhlia kriparin päättämistä on järjestää kotona kakkukahvit sukulaisille, kummeille ja ystäville, mutta juhlia on yhtä monenlaisia kuin niiden järjestäjiäkin. Jos juhliminen ei tunnu nuoresta luontevalta, ei juhlia tarvitse järjestää lainkaan. Halutessaan juhliin voi kutsua myös leirin henkilökuntaa, mutta usein heidän voi olla hankala päästä tulemaan (varsinkin leireillä, joissa osallistujat ja työntekijät tulevat laajalta alueelta).

Kripajuhlaelämää – äidin tarina juhlajärjestelyistä

Mitä lahjaksi kriparin päättävälle nuorelle?
Lahjoista ei ole mitään “sääntöjä”. Esimerkiksi ristin monet ovat saaneet jo kasteen yhteydessä, mutta jos sellaista ei vielä ole, niin sekin on oikein hyvä lahjaidea. Muuten kannattaa käyttää omaa harkintaa ja kysyä nuorelta itseltään mitä hän haluaa tai tarvitsee. Usein raha tai lahjakortti tuntuu olevan haluttu lahja.
Kummit usein antavat lahjaksi jotakin kirkkoon liittyvää, esimerkiksi ikonin (kenties jopa juhlittavan oman taivaallisen esirukoilijan ikonin), rukouskirjan tai Raamatun. Yhtä hyvin voi antaa mitä tahansa muutakin omaan ja nuoren persoonaan sopivaa.

____

Christianity Camp/Course, ”kristinoppikoulu” in Finnish, is either a camp or a course to the (young) members of the church or those interested in the church. The aim of the christianity camp is to strengthen Orthodox Christian identity and to increase the sense of community.

The most common way to participate the Christianity Camp (also known as ”kripari” in Finnish) is by attending a camp for a week, organised by a parish or ONL. The camp programme consists of services, lectures, group activities, swimming and sauna, evening entertainment and many other things. At the end of the camp is divine liturgy and after that many families organize a party with godparents and friends to celebrate the youngster.

Through baptism and chrismation every Orthodox Christian has become a fully authorized member of the church. Therefore the divine liturgy celebrated at the end of christianity camp is not an act of confirmation. Usually it is the young people of 14 to 15 years of age who go to Christianity Camp. Some parishes organise christianity camps for adults as well. A person who considers joining the Orthodox church may also attend Christianity Camp.

____

«Школа христианского учения» – это курс или лагерь, предназначенный для прихожан Финляндской Православной церкви. Каждый человек через Крещение и Миропомазание становится православным христианином. «Школа христианского учения» не является школой конфирмации, как у евангелических лютеран, хотя по окончании курса и совершается Божественная Литургия с совместным причащением участников. Обычно в «Школе христианского учения» принимают участие молодые люди и девушки в возрасте 14-15-лет, но в некоторых приходах подобные лагеря устраиваются и для взрослых. Принять участие в знакомящей с основами Православной веры «Школа христианского учения» для взрослых, может каждый, стоящий на пороге обращения в Православие.

Целью «Школы христианского учения» является укрепление православного мировоззрения, знакомство человека с церковной средой и нахождение своего места в ней. Самый обычный способ пройти «Школу христианского учения» – принять участие в лагере, продолжительностью в одну неделю. Такие лагеря организуют приходы, а также Союз православной молодежи Финляндии. Программа лагерей охватывает богослужения, занятия, различные групповые мероприятия, сауну, общие праздники и совместные вечера. Лагерь завершает Божественная Литургия, после которой во многих семьях устраивается праздник в честь прошедшего «Школу христианского учения» подростка. Обычно на праздник приглашаются его крестные, друзья и родственники.
____

Kristendomsskolan är en kurs avsedd för medlemmar av den ortodoxa kyrkan. Kursen ordnas oftast i form av lägerskola. Varje medlem av den ortodoxa kyrkan är tack vare dopets och myrrasmörjelsen sakrament fullvärdiga medlemmar av kyrkan. Kristendomsskolans avslutande festliturgi innebär alltså inte någon s.k. konfirmation. I allmänhet är det 14-15 åriga ungdomar som deltar i kristendomsskolan, men en del församlingar ordnar kristendomsskola även för vuxna. Kursen lämpar sig väl också för dem som överväger att konvertera till den ortodoxa kyrkan. Kristendomsskolans målsättning är att stärka deltagarnas ortodoxa identitet och främja deras införlivande i kyrkans gemenskap. I form av lägerskola tar kursen ca en vecka. Lägerskolor ordnas av församlingarna samt av Förbundet för unga ortodoxa. I lägerskolans program ingår gudstjänster, lektioner, olika slags gruppaktiviteter, bastubadande och aftonsamkväm. Lägerskolan avslutas oftast med en festlig liturgi, varefter många familjer tillsammans med faddrar, släkt och vänner firar den unge med en fest.