Vapaamuotoiset nuorisovaltuustot ortodoksisiin hiippakuntiin 2023

Aktiivisen osallisuuden edistäminen on yksi kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman keskeisistä osista. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous 2022 päättikin, että kirkossa järjestetään vuosittain luottamushenkilöiden hiippakuntakokoukset, joille sovitaan yhteinen valtakunnallinen teema. Lisäksi joka hiippakuntaan perustetaan vapaamuotoinen nuorisovaltuusto, johon piispa kutsuu edustajat seurakuntien ehdotusten perusteella.

Seurakuntalaisten aktiivisuuden edistäminen huomioidaan myös seurakuntien ja kirkon viestinnässä sekä ortodoksisto.fi- tietosivuston kehittämisessä.

Aika on nyt kypsä vapaamuotoisille nuorisovaltuustoille

Ortodoksisen kirkon nuorisotyötä tekevät iloitsevat erityisesti siitä, että 2018 alkunsa saanut kirkolliskokouksen nuorten stuerttien perinne on jatkunut ja tänä vuonna stuertit ajoivat erityisen pontevasti nuorisolähtöisen toimintamallin luomista. Kirkolliskokouksella, erityisesti sivistysvaliokunnalla, oli myös selkeä tahtotila asian eteenpäinviemiseen ja vuonna 2023 luodaankin ensimmäisen kerran vapaamuotoiset ortodoksiset nuorisovaltuustot.

—Käsitykseni mukaan ensin on järjestäytymiskokous, jota varten piispat kutsuvat kutakin seurakuntaa valitsemaan kaksi 16-24 -vuotiasta nuorta edustajaa, hahmottelee kirkolliskokousedustaja ja Ortodoksisten nuorten liiton johtokunnan jäsen, Anna Kasdaglis.

— Tämä asia oli esillä jo nuorisotyöpäivillä 2018 ja silloin asiaa työsti kirkkomme nuorisotyötä tekevien kanssa evankelis-luterilaisen kirkon Lasten ja nuorten keskuksesta hiljan edesmennyt vaikuttamisasiantuntija, pastori Tarja Liljendahl. Mukana oli myös silloinen Suomen Nuorisovaltuustojen liiton aluekoordinaattori ja nuori vaikuttaja Anette Pottonen, muistelee ONL ry:n toiminnanjohtaja Maria Kauppila. — Tuolloin edettiin nuorten stuerttien pilottihakuun mutta tämä nuorisovaltuustoasia jäi vielä haaveeksi.
— Tämän syksyn nuoret stuertit olivat todella aktiivisia ja toivat rohkeasti esiin kehittämiskohteita ja ottivat kantaa ja esittivät toivomuksia, kiittelevät Anna ja Maria.

Nuorina stuertteina toimivat vuoden 2022 kirkolliskokouksessa Ilmari Häyrynen, Lenni Sigfridsson, Antti Salpakari, Siiri Klubb, Antti Juka ja Tiiu Mutanen. Vanhin stuerteista oli 22-vuotias ja nuorin 15.

— Ainakin Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa tuli jo piispalta kutsu seurakunnille nimetä kaksi nuorta edustajaa ja näin teemme, vaikka kauden pituus ja tehtävänkuvaus ovatkin vielä kai tarkemmin määrittelemättä, toteaa ONL ry:n puheenjohtaja ja Jyväskylän kirkkoherra, pastori Kaarlo Saarento.

— Tästä se lähtee, osa kokoontumisista voidaan pitää videoyhteyttä hyödyntäen ja kerran vuodessa nähdään livenä, toteaa Anna. — Nuoret voivat nostaa esille itselleen tärkeitä teemoja, joita työstetään mm. piispojen tuella eteenpäin ja tuodaan toivottavasti myös tavalliseen seurakuntatoimintaan.

— Nuorisovaltuustoasian lisäksi toivomme esimerkiksi Ortodoksisten nuorten liitolta enemmän nuoria aikuisiakin yhteenkokoavaa toimintaa, totesivat Ilmari Häyrynen ja muut kirkolliskokousstuertit. — Myös lastenlehden tarjontaa voisi uusia rohkeasti, ja etenkin nuoria pitää tavoitella sellaisilla kanavilla, joita nuoret itse käyttävät, evästivät nuoret stuertit kirkon työtä tekeviä.

Kuvassa vuoden 2022 nuoret kirkolliskokousstuertit sekä
ONL ry:n toiminnanjohtaja.

Yksi kaikille nuorille aikuisille avoin viikonloppu ollaan järjestämässä ainakin 29.9.-1.10.2023 Keski-Suomessa, Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan ja ONL ry:n yhteisvoimin.