Kevään merkki – ortodoksisen uskonnon stipendinsaajat valittu

Liitolla oli avoinna valtakunnallinen stipendihaku, jossa opettajat saattoivat hakea stipendejä ortodoksisen uskonnon opiskelussa kunnostautuneille oppilailleen. Tänäkin vuonna haku oli suunnattu koskemaan kouluasteensa päättäviä oppilaita.

Jaossa oli 26 rahastipendiä sekä muutamia kunniamainintoja. Hakemuksia tuli runsaasti ja jokaisen hiippakunnan alueelta. Stipenditoimikuntaan kuuluivat opettaja Petra Pipinen Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitosta sekä Ortodoksisten nuorten liiton edustajina opettaja, johtokunnan jäsen Aleksandra Heikkinen ja toiminnanjohtaja, opettaja Maria Kauppila.

– Hakemusten perusteluosiot ovat parantuneet vuosi vuodelta ja ovat sopivasti aiempaa laajempia ja mielestäni se kyllä helpottaa palkittavien valistemista, sanoittaa Aleksandra Heikkinen, joka on ollut raatilaisena jo viisi vuotta eli tämän stipendihaun alusta saakka

– Tänä vuonna minua liikutti erityisesti se, miten eräs opettaja oli pohtinut myös itseään opettajana ja nöyrästi myönsi, että häneltä meni todella kauan aikaa löytää tekstin kanssa kamppailevan mutta auditiivisesti lahjakkaan nuoren omin oppimiskanava. Opettaja oli kuitenkin lopulta hoksannut asian ja niinpä yhdelle nyt palkittavista uskonto on kevättodistuksessa kiitettävä aine, ja kuulemma melko todennäköisesti ainoa sellainen, kuvailee Maria Kauppila.

– Myös se, että muualta Suomeen saapuneet oppilaat ovat hakemuksista päätellen usein löytäneet juuri uskonnosta itselleen mieluisan aineen, tuntuu hienolta, iloisee puolestaan Petra Pipinen.

– Olemme ennenkin sanoneet, että kun koulun kevätjuhlassa mainitaan ortodoksisen uskonnon stipendin saamisesta, niin se muistuttaa läsnäolevia kirkostamme ja toivottavasti tuntuu erityisenä mukavana läikähdyksenä kaikkien ortodoksien rintapielessä, pohdiskelee raati.
– Tämä stipendihaku on meille mielekästä Ortodoksisten nuorten liiton ja Suomen ortodoksisten opettajien liiton yhteistyötä ja mukava ja vakiintunut osa kevään kulkua!

Etäkukkia palkittaville! (Picture via Canva, with Tara Winstead photo)

Stipendejä myönnettiin seuraavasti: kaksi stipendiä lukion päättöluokan oppilaille, 14 stipendiä perusopetuksen 9. vuosiluokan oppilaille ja 10 stipendiä perusopetuksen 6. vuosiluokan oppilaille.

Stipendien saajien koulujen paikkakunnat ovat seuraavat:
Lukio: Joensuu, Kuopio
Yläkoulu: Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Kotka, Lieksa, Mikkeli, Nurmes, Outokumpu, Rovaniemi ja Vaasa
Alakoulu: Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Järvenpää, Kokkola, Kotka, Tampere ja Siilinjärvi

Lisäksi myönnettiin muutamia kunniamainintoja eri puolille Suomea.

Stipendit ja kunniakirjat toimitetaan palkittaville oppilaille koulujen kanslioiden kautta.

Monia armorikkaita vuosia palkittaville oppilaille, heidän läheisilleen ja uskonnonopettajilleen sekä kaikkien koulujen henkilökuntaan kuuluville!

Stipendihaku ortodoksisen uskonnon oppilaille

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry julistaa haettavaksi stipendejä peruskoulun 6. ja 9. luokalla ja sekä lukion viimeisellä (3. tai 4.) luokalla oleville ortodoksisen uskonnon oppilaille.

Jaossa on 25 kpl rahastipendejä, perusopetuksen stipendisummat ovat 20€ ja lukiolaisille 50€. Lisäksi voidaan jakaa harkinnanvaraisesti tuotestipendejä. Opettajat voivat lähettää Ortodoksisten nuorten liitolle vapaamuotoisia hakemuksia stipendien saajista.

Stipendit myönnetään innostuneisuudesta, kiinnostuneisuudesta tai kunnostautumisesta opiskelussa, erityisesti ortodoksisen uskonnon opiskelussa. Opettajaa pyydetäänkin kuvailemaan lyhyesti, millainen on oppilas on henkilö, jolle hän stipendiä hakee.

Stipendien myöntämisessä pyritään siihen, että stipendien saajat ovat jakautuneet iältään sekä maantieteellisesti mahdollisimman laajasti. Yksi opettaja voi ehdottaa yhtä tai useampaa stipendikandidaattia, kuitenkin valikoiden oppilaistaan vain soveltuvimmat ehdokkaiksi (esim. yksi/ ryhmä tai koulu).

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa ONL:n toimistolle su 21.4.2023 klo 24 mennessä, sähköpostilla: onl (at) ort.fi

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:Perustelut stipendin saamisesta
Stipendin saajan nimi, luokka-aste ja koulu
Stipendin esittäjäopettajan nimi ja yhteystiedot sekä lyhyesti koulutus ja työnkuva
Sen koulun kanslian osoite, jonne mahdollinen stipendi toimitetaan

Vuonna 2024 pyritään hoitamaan myönnettäviä stipendirahoja suorina tilisiirtoina saajien koulujen tileille, mikäli suinkin mahdollista. Tästä ollaan yhteydessä vielä raadin päätösten jälkeen kunkin stipendioppilaan uskonnonopettajaan, mutta hakija voi halutessaan laittaa jo valmiiksi hakemukseenkin tiedon pankkiyhteysasiasta.

Hakemukset käsittelee toimikunta, johon kuuluvat liiton toiminnanjohtaja, opettaja Maria Kauppila, liiton johtokunnan jäsen, opettaja Aleksandra Heikkinen sekä SOOLI ry:n edustaja, opettaja Petra Pipinen.

Stipendit jaetaan oppilaille koulujen kanslioiden kautta, ja mieluusti koulujen kevätjuhlissa.

(Picture made in Canva.)

Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...