Katsaus menneeseen vuoteen

Mitä kuului liiton vuoteen 2021?

Vuosi 2021 oli liiton 78. toimintavuosi. Osa toiminnasta pystyttiin järjestämään suunnitellusti, mutta Covid19-pandemian vuoksi asioista osa piti järjestellä toisin kuin toimintasuunnitelmavaiheessa kaavailtiin.

Liiton vuositeemana jatkui edelleen kestävä kehitys, sitä käsiteltiin niin nuorisotyöpäivillä kuin johtokunnan ja henkilöstön kehittämispäivässäkin. Ortodoksiset nuoret ja ilmastohuominen -ajatushautomotapaamiset olivat antoisia ja niissä liiton johto sai nuorilta ja muilta osallistujilta hyviä eväitä toiminnan kehittämiseen. Myös osallisuus ja kirkollisen nuorisotyön arvostuksen parantaminen olivat tavoitelistalla ja näihin liittyi mm. ortodoksisen nuorisotyön tilastojen kerääminen sekä ortodoksisten osaamismerkkien lanseeraaminen.

VERKKOKUVIOITA
Liitto oli eteenpäinvievässä roolissa ortodoksisen kasvatuksen ja opetuksen sivuston Ortodoksisto.fi suunnittelussa ja ensimmäisen vaiheen rakentamisessa, joka tehtiin yhteistyössä lukuisten muiden toimijoiden kanssa. Verkkokursseina järjestettiin leirinohjaajien peruskurssi, kirkollisen arabian alkeiskurssi sekä jo edellisen vuoden puolella aloitettu kerhonohjaaja-kurssi.

Valtakunnalliset ortodoksiset Kulmakivi-nuorisofestarit jouduttiin jälleen siirtämään vuodella pandemian vuoksi. Tilalle tuotettiin EtäKulmakivi -livestream, jonka tekivät nuoret toisille nuorille ja jossa oli vuorovaikutteisena osiona mm. tietokilpailu, johon osallistui nuorisoryhmiä eri puolilta maata.

Kesällä liitto työllisti viisi kesäsomettajaa, jotka tuottivat sisältöä liiton Instagramiin, Tiktokiin ja Discord-palvelimelle. Lisäksi keväällä liitolla oli paastolive-sarja Instagramissa ja pitkin vuotta siellä oli livenä myös ”Juuso&Severi-show”.

Liiton vuosikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa etäosallistumisen mahdollistavana ja kaikki osallistujista olivat mukana Teamsin kautta, äänestystilanteita varten käytössä oli Äänestyskoppi.fi-palvelu.

LEHTIPYÖRITYSTÄ JA MUUTA

Liiton julkaisema ortodoksinen lasten ja nuorten lehti Tuohustuli ilmestyi perinteikkäässä muodossaan vielä kertomusvuoden. Liitto oli mukana valmistelemassa kirkolliskokoukselle tehtyä rahoituspohjan muutosesitystä ja kirkolliskokous teki päätöksen tukea uudenmuotoista lehteä siten, että lapsille suunnattua materiaalia menee jatkossa kaikkiin kirkon jäsentalouksiin, kirkon Aamun Koitto -lehden mukana.

Liitto teki nuorille suunnatun kyselyn nuorisotyöstä ja ilmastoasioista. Lisäksi koulujen uskonnonopetusta haluttiin pitää esillä järjestämällä stipendihaku, jossa ortodoksiset opettajat saattoivat hakea pieniä rahastipendejä erityisesti perus- ja lukiopetuksen viimeisillä luokilla kunnostautuneille ortodoksisen uskonnon opetuksen oppilaille.

Kertomusvuonna oli toinen kerta, jolloin liiton jäseniä laskettiin siten että yhteisöjäsenten (ortodoksisen kirkon seurakunnat ja yksi yhdistys) alle 29-vuotiaat jäsenet laskettiin jäsentenjäseniksi. Näin laskien liiton työn kohderyhmänä on keskimäärin noin 17.000 alle 29-vuotiasta. Uudistuksen myötä liitolle jäi edelleen myös pieni määrä (681) suoria henkilöjäseniä.


LIITTO ON VAKAVARAINEN
Liiton toiminnan päärahoittajat olivat vuonna 2021 Suomen ortodoksinen kirkko sekä Opetus-. ja kulttuuriministeriö. Muita tulonlähteitä olivat mm. osallistumismaksut, tilaus- ja tuotemyyntituotot, sijoitusasunnon vuokratuotot, Opintokeskus Siviksen kurssituki sekä yhteisöjäsenten jäsenmaksut. Liiton maksuvalmius oli normaali ja tase vahva ja liitto on vakavarainen. Tilinpäätös 2021 oli noin viisi tuhatta euroa ylijäämäinen.

IHMISET TYÖN TAKANA
Liiton johtokunnassa toimi puheenjohtajan lisäksi kuusi muuta luottamushenkilöä ja heistä neljä oli alle 29- vuotiaita. Liitolla oli kolme työntekijää päätoimisessa työsuhteessa, lisäksi liitto työllisti vuoden aikana reilut 60 määrä- ja osa-aikaista työntekijää, toiminnassa oli mukana myös useita kymmeniä talkoolaisia. Liitto sai tehdä yhteistyötä myös lukuisten seurakuntien ja niiden työntekijöiden kanssa esim. koulutusten ja tapahtumien järjestämisessä ja materiaalin tuotannosta.

KIITOS KAIKILLE MUKANAOLLEILLE JA TYÖMME TUKIJOILLE!

Koko toimintakertomus on luettavissa täältä.

Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...