Ortodoksisen nuoren asialla jo vuodesta 1943 – liitto 80 vuotta

Vuosi 2023 on liiton 80. toimintavuosi ja juhlavuonnaan liitto haluaa korostaa ortodoksisen identiteetin tukemisen merkitystä.

80 vuotta sitten asiasta puhuttiin eri termeillä, mutta tuosta identiteettikysymyksestä koko liitto sai alkunsa vuonna 1943, sodan keskellä Sortavalassa. Rohkeasti ortodoksi on juhlavuoden pääteema ja sen tärkeänä tavoitteena on karsia turhia ennakkoluuloja ja harhakäsityksiä, joita ortodoksit usein kohtaavat sekä auttaa uskonnollisessa marginaaliroolissa eläviä ortodoksisia lapsia ja nuoria kokemaan yhteenkuuluvuutta sekä ylpeyttä omasta henkisestä kulttuuriperinnöstään.

Tässä ajassa myös uskonto osana pakolaisten kotoutumisen strategiaa on mahdollisuus, ja liitto haluaa olla osaltaan mukana luomassa erityisesti ukrainalaislähtöisten pakolaisten osallistumismahdollisuuksia, esimerkiksi järjestämällä ukrainankielisen ortodoksisten ohjaajien koulutuksen.

Teema sopii luontevasti jokaiseen liiton itselleen määrittelemään toimintaperiaatteeseen ja arvoon sekä 100 vuotta täyttävän uskonnonvapauslain henkeen.

Liitto juhlii syntymäpäiviään pitkin vuotta, jo heti alkuvuodesta uutuustuotteena on opiskelijoiden toivoma haalarimerkki Liiton viestintäkanavilla nähdään ja kuullaan liiton yhteisöjäsenten nuoria jäseniä. Lisäksi kestävän elämän teemaan liittyen haastetaan seurakuntia mukaan yhdessä toteutettavaan haaste- ja puuhakampanjaan.

Erityinen juhlaviikonloppu on Helsingissä 16.-17.9.2023 eli samassa yhteydessä kuin patriarkka Bartolomeos vierailee Suomessa, juhlistamassa kirkon 100-vuotista taivalta Konstantinopolin patriarkaatin alaisuudessa.

Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...