Nuoret mukaan vaikuttamaan – Nuorisotyöpäivien 2018 terveiset

Valamossa 28.-30.1.2018 järjestetyillä nuorisotyöpäivillä oli teemana nuorten osallisuus ja vaikuttaminen ortodoksisessa kirkossa. Nuorisotyöpäiville osallistuneet haluavat muistuttaa, että lapset ja nuoret ovat kirkkomme nykyisyys. Kaiken ytimessä on ihmisten väliset kohtaamiset: tuleeko ihminen nähdyksi ja kuulluksi, onko hänelle paikka ja tilaa. Tuo asia kuuluu ns. työnkin puolesta kirkon työntekijöille, ja se tulee olla myös jokaisen muun seurakuntalaisen asia!

Kirkon olemassaolon jatkumossa nuoret ovat oleellinen tekijä ja jotta kirkko olisi nuorille merkittävä yhteisö, on heille oltava hyvää tekemistä ja mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Nuorten osallisuus päätöksentekoon voi tuoda myös sellaisia uusia ajatuksia, joista voi olla etua koko kirkkokunnalle.

Päivien aikana käsittelyssä oli paikallistason vaikuttamisen (mm. palautekyselyt, leirivierailut sekä nuorisotyötoimikuntatyöskentely) lisäksi nuorten äänioikeusikärajan lasku sekä seurakunnan toimielimiä laajempi vaikuttaminen.

Nuorisotyöpäivät 2018 esittää nuorten stuerttien läsnäoloa Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksiin sekä kerran tai kahdesti kirkolliskokouskauden aikana tapahtuvia hiippakunnallisia tapaamisia, joissa alueen nuorten edustajat kohtaavat hiippakuntansa kirkolliskokousedustajia. Hiippakuntatapaamisten ohjelmassa voi olla paitsi muutaman huolella valitun teeman työstämistä alustusten ja keksustelun kautta, myös leirileikkejä ja muuta nuorten ehdoilla tapahtuvaa yhdessäoloa. ONL ry on jo ollut alustavasti asiasta yhteydessä kirkon keskushallintoon ja tekee tarvittaessa virallisen esityksen kirkollishallituksen kollegiolle.

Päivien alustusosuuksissa olivat puhujina nuorisosihteeri, pastori Tarja Liljendahl Nuori Kirkko ry:stä, aluekoordinaattori ja nuori vaikuttaja Anette Pottonen Nuorisovaltuustojen liitosta sekä teologi ja opettaja Soili Penttonen Valamon opistosta.

Tarja Liljendahl muistutti, että nykyinen nuorten sukupolvi on arkielämässään tottunut vaikuttamaan ja tekemään itse. Nykynuori ei useinkaan ole kiinnostunut passiivisesta aikuisten puheiden kuuntelusta vaan kysyy, että mitä minä saan tehdä.
Liljendahl valotti myös tapoja, joilla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuoret voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Näitä ovat mm. kerran kirkolliskokouskaudessa järjestettävä kuulemistilaisuus, jossa kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret ja NAVI-ryhmä, joka koostuu eri hiippakuntien kantaaottavista aktiivista nuorista aikuisista.

Anette Pottonen kertoi kunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta ja totesi jo lainkin velvoittavan nuorten kuulemiseen. Anette painotti, että jos nuoria halutaan mukaan, heitä on tavoitettava monilla eri tavoilla. Siten nuoria saadaan mukaan perustoimintaan, mutta kenties joitakin heistä myös viralliseen päätöksentekoon. ”Uskaltakaa olla rohkeita ideoimaan, kokeilemaan ja yrittämään, uudestaan ja uudestaan”, evästi Anette nuorisotyötä tekeviä puheenvuoronsa lopuksi.

ONL ry ja Nuorisotyöpäivien 2018 osallistujat

Linkki Nuorisotyöpäivien videoterveisiin:
https://www.youtube.com/watch?v=b23IS53qZgo

Nuorisotyöpäivien kädentaidot-työpaja kirvotti monet naurut. Kuvassa Dima Lang Kouvolasta, Nemanja Balcin Tampereelta ja Anette Pottonen Kontiolahdelta.