Liiton Suomi100-tervehdys kuudella kielellä


Suomi 100 – monia armorikkaita vuosia!
Många nåderika år! Määŋgid eeʹjjid! Äijäl armobohattoloi vuozii! Многая лета! Many more years!  Χρόνια Πολλά!


Pyhän Nikolaoksen päivänä 100 vuotta täyttävä maamme on ollut itsenäisyytensä alusta asti monikulttuurinen. Yksi esimerkki siitä on ortodoksinen kirkkomme, joka on saanut toimia Suomessa vapaasti toisena kansankirkkona. Kivutonta elämä uskonnollisena vähemmistönä ei ole ollut, mutta merkittävää niin kirkon jäsenille kuin ympäröivälle yhteiskunnallekin, jonka on mm. ortodoksisen kirkon läsnäolon kautta ollut mahdollista kasvaa erilaisuutta kunnioittavaksi yhteiskunnaksi, jolla on niin henkistä kuin aineellistakin kapasiteettia pitää huolta heikommistaan. Siksi valtiollista itsenäisyyttä juhlittaessa on hyvä myös rukouksissa muistella niitä, jotka ovat kirkkoamme ja maatamme rakentaneet sellaisiksi, että se on avoin kaikenlaisille ihmisille tulla etsimään tietään Kristuksen luo.

 


Vårt land, som fyller hundra år på helige Nikolaos dag, har ända från början av sin självständighet varit ett mångkulturellt land. Ett exempel på detta är vår ortodoxa kyrka med sin frihet att verka i 
egenskap av Finlands andra folkkyrka. Livet som en religiös minoritet har inte varit bekymmerfritt. Trots detta har det varit betydelsefullt för kyrkans medlemmar, men också för det omgivande samhället, som har fått möjligheten att bl.a. med hjälp av ortodoxa kyrkans närvaro bli ett samhälle där man respekterar olikhet och har både mental och materiell kapacitet att ta hand om de utsatta. Därför är det lämpligt i samband av firandet av den statliga självständigheten att komma ihåg dem, som har byggt upp vår kyrka och vårt land sålunda, att de gör det möjligt för alla människor att finna sin väg till Kristus.

 


Pââʹss Miiklai peivven tieuʹdd mij jânnam 100 eeʹǩǩed da lij leämmaž jiõččvuõttlaž aalgâst rajja määŋgkulttuurlaž. Õhttooudmiârkk lij mij ortodokslaž ceerkav, kååʹtt lij vuäǯˈǯam tuåimmad Lääʹddjânmest luâvas nuʹbben naroodceerkven. Mueʹǩǩteʹmes jieʹllem åskldõklvaz uuʹccbõs ceerkven iʹllä leäʹmmõž, leâša miârktõs nuʹtt ceerkavneeʹkkid ǥo obb õhttsažkåʹdde leäi, kååʹtt lij leämmõš ortodoksla ceerkav kuâsttmõš lij vuäittam šõddâm jeeʹresnallšem cisttjummuš õhttsažkåʹdden, ǩeʹstt lij nuʹtt jiõglvaž ko še aunnsaž kapasiteet ââʹnned huõll rââʹžžes ceerkavneeʹǩǩid. Tõn diõtt valdia jiiʹjjesvuõtt prääʹzniǩ ko prääzkjep lij šiõǥǥ še molilvain mušttled tõid, kook lie mij ceerkav da jânnam raajjâm tânnalla, što tât lij luâvas jueʹǩǩnallšem oummid pueʹtted ooccâd čuõkku Kristââzz årra.

 


Meijjän muamme, jossa on ainos ollut mondu kul´tuurua täyttiä 100 vuotta Miikkulan päivänny.Yksi ezimerkki on meijjän pravoslaunoi kirikkö. Elo ei ole ollut ainoz helppo, mutta sen kauti on ellennetty, midä on kazvua erilaisuutta suvaitsevaksi yhteiskundaksi. Sentäh kun pruaznuijtsemmo iccenäzytty pankuammo malittuu heijän puolest ket ollah rakendaneet kirikköämme da muatamme sellasekse kus on kaiken ristikanzan hyvä olla Hristoksen tyves.

 


Наша страна, которой в день Святителя Николая празднует свой вековой юбилей, с первых дней своей независимости была многокультурной. Пример тому – наша Православная церковь, несущая своё служение в качестве второй национальной церкви Финляндии. Жизнь религиозного меньшинства не была безболезненной, но имела значение как для самих чад церкви так и для окружающего общества, которое благодаря в том числе и Православной церкви получило возможность сформироваться в общество, уважающее различия и имеющее как духовные, так и материальные ресурсы нести попечение о слабых. Потому, празднуя годовщину государственной независимости хорошо вспомнить в молитвах тех, кто построили нашу церковь и страну открытыми для каждого, ищущего свой путь ко Христу.

 


Our country, Finland, which has been multicultural since the very beginning, celebrates 100 years of independence on the day of St. Nicholas. One example of this multiculturality is our own Orthodox Church, which was granted freedom to operate as one of two national and established churches in Finland. Life of religious minority has not always been painless, but it has been significant to the members of the Church as well as to surrounding society, which through the presence of Orthodox Church (amongst other things), has been able to grow into a society that is able to respect diversity and have both material and spiritual resources to look after those less fortunate. Therefore, when celebrating our national independence, it is proper to remember in prayer those who have built our country and our Church to be open to people of all kinds to come and seek their way to Christ.
_____

Kiitämme teksteistä: isä Teemu Toivonen, isä Joosef Vola, Erkki Lumisalmi, isä Pekka Helakallio, Vladimir Sokratilin, Ari Koponen
Kuvat/ Photos: ONL ry:n arkistot/ archives