Lähes kolmasosa meistä on lapsia ja nuoria

Kirkkomme jäsentilastot vuodelta 2023 ovat valmistuneet. Uutinen niistä löytyy täältä.

Patriarkka Bartolomeos lasten ja nuorten ympäröimänä.

Näiden tietojen lisäksi pyysimme keskusrekisteristä 0-29-vuotiaiden määrät seurakunnittain. Seurakunnissamme oli 0-29-vuotiaita jäseniä 31.12.2023 kaikkiaan 17066, joka on 30,6% seurakuntien jäsenistöstä. Suhteellisesti selkeästi eniten lapsia ja nuoria on Tampereen seurakunnassa, jopa 37,5% jäsenistä. Keskimääräistä enemmän lapsia ja nuoria on myös Turun (34,6%), Helsingin (32,1%) ja Jyväskylän (30,8%) seurakunnissa.

Pienimmät lasten ja nuorten osuudet ovat jäsenmäärältään pienimmissä seurakunnissamme Saimaalla (21,9%) ja Taipaleella (23,7%). Itä-Suomen väestön ikärakenne näkyy yllättävänkin selkeästi Kuopion ja Karjalan hiippakunnan suurtenkin seurakuntien lasten ja nuorten määrässä, Kuopiossa osuus oli 26,9% ja Joensuussa 28,6%.

Hiippakunnittain tarkasteltuna Helsingin hiippakunnan seurakuntien lasten ja nuorten osuus on kaikkien seurakuntien keskiarvon yläpuolella ja Kaakkois-Suomen seurakuntakin jää vain hitusen sen alle. Oulun hiippakunnassa Tampereen seurakunnan huima lukema vie koko hiippakunnan selkeästi koko kirkon keskiarvon yli. Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa taas Jyväskylän seurakunta on ainoa, jossa lasten ja nuorten osuus on kaikkien seurakuntien keskiarvon yläpuolella ja sielläkin vain hitusen. Sen myötä koko hiippakunnan osuus jää selkeästi kaikkien seurakuntien keskiarvon alapuolelle.

Suomen koko väestössä 0-29-vuotiaiden osuus oli vuoden 2022 lopussa 32,3% (Väestötilastot).

Taulukkoon on koottu tiedot seurakunnittain ja hiippakunnittain. Luvuissa ovat mukana vain seurakuntien jäsenet, eli luostarien ja keskusrekisterin jäseniä ei ole laskettu mukaan.

0-29-vuotiaatJäsenmääräLasten ja nuorten osuus
Helsinki70142183832,1%
Kaakkois-Suomi1182387030,5%
Turku1125325334,6%
Helsingin hiippakunta93212896132,2%
Joensuu1803631128,6%
Jyväskylä651211230,8%
Kuopio1473548126,9%
Saimaa385175621,9%
Taipale545230123,7%
Kuopion ja Karjalan hpk48571796127%
Pohjois-Suomi1243444028%
Tampere1645438337,5%
Oulun hiippakunta2888882332,7%
Kaikki seurakunnat170665574530,6%