Kirkon tuki liiton työlle jatkuu

Kollaasi, jossa poimintoja menneiden
vuosikymmenten Tuohustuli-lehtien kansista.

Suomen ortodoksisen kirkon tuki liiton työlle jatkuu myös vuonna 2022. Juuri päättynyt kirkolliskokous vahvisti kirkon ja liiton yhteistyösopimukseen kirjatun yleisavustuksen määrän, 135 t €; lisäksi liitto saa 5 t € kansainvälisen toiminnan avustusta. Kirkon tuki liitolle on ollut viime vuosina n. 45-48% kokonaistuloista, muita tuloja liitto saa mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksesta, Sivis-opintokeskuksen tuntitukimaksuista, julkaisujen myynnistä sekä osallistumis- ja yhteisöjäsenmaksuista.

Kiitämme lämpimästi kaikkia toimintaamme tukevia!

Tuohutustulen uusi aika

Kirkolliskokouksen päätöksellä Tuohustuli ilmestyy vuodesta 2022 lähtien kirkon jäsenlehden, Aamun Koiton, liitteenä. Käytännön toimitustyön yksityiskohdista sovitaan lähiakoina, se tullee olemaan Ortodoksisten nuorten liiton ja Aamun Koiton yhteistyötä. Liitossa iloitaan siitä, että tulevana vuonna kirkkomme lapsijäsenillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet juuri heidän kehitystasolleen suunnattuun ortodoksiseen painotuotemateriaaliin.

Viimeinen nykymuotoinen Tuohustuli kolahtaa postiluukusta joulukuun alkupuolella, ja sen jälkeen Tuohustuli-liite tulee Aamun Koiton mukana kaikkiin kirkon jäsentalouksiin.

Ortodoksisto-sivuston logossa
yhdistyy tyylitelty puu ja ristiaihe.

Kirkon kasvatuksen ja opetuksen sivusto Ortodoksisto kasvaa

Kirkon kolmen suuren järjestön, vapaaehtoisten ja lukuisien seurakuntien ja muiden kirkollisten toimijoiden yhteistyönä vuonna 2021 käynnistetty kirkon kasvatuksen ja opetuksen sivusto, Ortodoksisto, saa tulevana vuonna ikioman koordinaattorin, joka työskentelee kirkon palvelukeskuksessa, ja jonka tehtävänä on laajentaa ja kehittää Ortodoksistoa eteenpäin.

Voit tutkia tarkemmin sivustoa osoitteessa Ortodoksisto.fi

Muita päätöspoimintoja

Liitto on mukana myös Kirkkopäivät 2023 -tapahtuman valmistelussa; kirkolliskokous päätti tukea päivien järjestämistä taloudellisesti, joskin saatu jäi puoleen anotusta.

Lisäksi liitto on tyytyväinen, että kirkolliskokoukselle tehty esitys toimintaohjeiden laatimisesta seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön epäilytilanteiden varalta hyväksyttiin.