Vuoden kerho ja vuoden ohjaaja valittu

ONL ry:n johtokunta valitsee vuosittain saamiensa esitysten perusteella vuoden kerhon ja vuoden ohjaajan. Liitto sai tänäkin vuonna tiedon useasta mainiosta ohjaajasta ja monesta hienosta kerhosta, kiitämme kaikkia esityksiä tehneitä sekä toivotamme monia armorikkaita vuosia kirkkomme lapsi- ja nuorisotyössä mukana oleville.

Vuoden ohjaaja -titteli myönnetään yleensä suhteellisen tuoreelle, vapaaehtoiselle tai osa-aikaiselle ohjaajalle, jolla on mainio asenne, innostamisen taitoa, ahkeruutta ja tunnollisuutta.

Vuoden ohjaaja 2017 on Polina Buynova Taipaleen ortodoksisesta seurakunnasta. Polina on 17-vuotias, ja on oman kripansa jälkeen ollut “kaikessa mukana”, isä Tuomas Kallosta lainaten. Polina on tehnyt jo useamman vuoden töitä kripaohjaajana, lastenleirillä, Outokummun puuhakerhossa ja antanut opiskelujensa keskellä valtavasti aikaa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhän. Polinaa kuvaillaan iloiseksi, positiiviseksi, innostavaksi, luovaksi, aloitteelliseksi ja sydämelliseksi aarteeksi! Polina saa kunniakirjansa 14.12. Outokummun puurojuhlassa. Tervetuloa mukaan klo 17:30!

Vuoden kerho -kunnia annetaan hyvin toimivalle ja esimerkilliselle, ortodoksiseen lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvälle kerholle.

Vuoden kerho on Rovaniemen perhekerho Lapin seurakunnasta. Kerho on melko tuore mutta osallistujilleen tärkeä. Perhekerhossa käyvät perheet ovat järjestäneet yhdessä seurakunnan kanssa toimintaa myös laajemmalle porukalle, mm. laskiaistapahtuman. Perhekerhoa vetävä Pia Tuukkanen on pienten lasten äiti, joka on kaivannut lisää lapsiperheiden toimintaa seurakuntaan ja ryhtynyt tuumasta toimeen, hyvällä menestyksellä. Rovaniemen perhekerho palkitaan tulevana sunnuntaina (10.12.) seurakunnan jouluunvalmistautumisjuhlassa, seurakunta toivottaa kaikki tervelleiksi tähän liturgian jälkeiseen juhlaan.

Toimitussihteerin määräaikainen paikka auki

Haku on päättynyt ja tehtävään on valittu TM Ari Koponen. Kiitämme kaikkia hakeneita kiinnostuksesta!


ONL ry hakee osa-aikaista

TOIMITUSSIHTEERIÄ
ajalle 1.1.- 31.5.2018

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry hakee osa-aikaista (50% työaika) Tuohustuli-lehden toimitussihteeriä ajalle 1.1.-31.5.2018. Tehtävä on osa- ja määräaikainen, sillä kyseessä on järjestösihteerin toimivapaan osittainen sijaisuus. Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän keskeisin osa-alue on neljästi vuodessa ilmestyvän Tuohustuli-lehden toimittaminen.
Toimitussihteeri
– kehittää lehden sisältöä, mm. ideoi jokaisen lehden erityisteemoja sekä ohjaa käytännön tasolla lehden avustajia ja toimituskuntaa
– tuottaa ja hankkia lehteen sisältöä
– vastaa lehden ilmestymisestä; tähän kuuluu mm. jokaisen lehden juttujen oikolukeminen ja kieliasun tarkistus, yhetistyö taittajan kanssa sekä lehden vedosten  tarkastaminen, painoonsaattaminen ja tilaajatietojen käsittely ja välittäminen painotalolle
– kehittää sosiaalisen median sisältöjä työajan niin salliessa
– tekee muita lehteen liittyviä oheistöitä

Tehtävässä noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Sijaisuuden palkka määräytyy vaativuusryhmän 3 mukaisesti (50% työajalla = 1250€/ kk).

Edellytyksenä tehtävän menestykselliselle hoitamiselle on riittävä kokemus ortodoksisen kirkon lapsi- ja nuorisotyöstä, teologiasta ja lehden toimitustyöstä sekä soveltuva koulutus. Tehtävään valitun tulee olla Suomen ortodoksisen kirkon jäsen. Valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset, joihin tulee liittää cv tai ansioluettelo, osoitetaan ONL ry:n johtokunnalle ja lähetetään viimeistään 17.12.2017
liiton puheenjohtajalle: anna.blinnikka (at) gmail.com

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Maria Kauppila, puh: 0504658172 ja maria.kauppila (at) ort.fi
Järjestösihteeri Annakaisa Leussu, puh: 040 685 8854 ja annakaisa.leussu (at) ort.fi
Puheenjohtaja Anna Blinnikka, puh: 0405678720 ja anna.blinnikka (at) gmail.com

www.onl.fi

Liiton Suomi100-tervehdys kuudella kielellä


Suomi 100 – monia armorikkaita vuosia!
Många nåderika år! Määŋgid eeʹjjid! Äijäl armobohattoloi vuozii! Многая лета! Many more years!  Χρόνια Πολλά!


Pyhän Nikolaoksen päivänä 100 vuotta täyttävä maamme on ollut itsenäisyytensä alusta asti monikulttuurinen. Yksi esimerkki siitä on ortodoksinen kirkkomme, joka on saanut toimia Suomessa vapaasti toisena kansankirkkona. Kivutonta elämä uskonnollisena vähemmistönä ei ole ollut, mutta merkittävää niin kirkon jäsenille kuin ympäröivälle yhteiskunnallekin, jonka on mm. ortodoksisen kirkon läsnäolon kautta ollut mahdollista kasvaa erilaisuutta kunnioittavaksi yhteiskunnaksi, jolla on niin henkistä kuin aineellistakin kapasiteettia pitää huolta heikommistaan. Siksi valtiollista itsenäisyyttä juhlittaessa on hyvä myös rukouksissa muistella niitä, jotka ovat kirkkoamme ja maatamme rakentaneet sellaisiksi, että se on avoin kaikenlaisille ihmisille tulla etsimään tietään Kristuksen luo.

 


Vårt land, som fyller hundra år på helige Nikolaos dag, har ända från början av sin självständighet varit ett mångkulturellt land. Ett exempel på detta är vår ortodoxa kyrka med sin frihet att verka i 
egenskap av Finlands andra folkkyrka. Livet som en religiös minoritet har inte varit bekymmerfritt. Trots detta har det varit betydelsefullt för kyrkans medlemmar, men också för det omgivande samhället, som har fått möjligheten att bl.a. med hjälp av ortodoxa kyrkans närvaro bli ett samhälle där man respekterar olikhet och har både mental och materiell kapacitet att ta hand om de utsatta. Därför är det lämpligt i samband av firandet av den statliga självständigheten att komma ihåg dem, som har byggt upp vår kyrka och vårt land sålunda, att de gör det möjligt för alla människor att finna sin väg till Kristus.

 


Pââʹss Miiklai peivven tieuʹdd mij jânnam 100 eeʹǩǩed da lij leämmaž jiõččvuõttlaž aalgâst rajja määŋgkulttuurlaž. Õhttooudmiârkk lij mij ortodokslaž ceerkav, kååʹtt lij vuäǯˈǯam tuåimmad Lääʹddjânmest luâvas nuʹbben naroodceerkven. Mueʹǩǩteʹmes jieʹllem åskldõklvaz uuʹccbõs ceerkven iʹllä leäʹmmõž, leâša miârktõs nuʹtt ceerkavneeʹkkid ǥo obb õhttsažkåʹdde leäi, kååʹtt lij leämmõš ortodoksla ceerkav kuâsttmõš lij vuäittam šõddâm jeeʹresnallšem cisttjummuš õhttsažkåʹdden, ǩeʹstt lij nuʹtt jiõglvaž ko še aunnsaž kapasiteet ââʹnned huõll rââʹžžes ceerkavneeʹǩǩid. Tõn diõtt valdia jiiʹjjesvuõtt prääʹzniǩ ko prääzkjep lij šiõǥǥ še molilvain mušttled tõid, kook lie mij ceerkav da jânnam raajjâm tânnalla, što tât lij luâvas jueʹǩǩnallšem oummid pueʹtted ooccâd čuõkku Kristââzz årra.

 


Meijjän muamme, jossa on ainos ollut mondu kul´tuurua täyttiä 100 vuotta Miikkulan päivänny.Yksi ezimerkki on meijjän pravoslaunoi kirikkö. Elo ei ole ollut ainoz helppo, mutta sen kauti on ellennetty, midä on kazvua erilaisuutta suvaitsevaksi yhteiskundaksi. Sentäh kun pruaznuijtsemmo iccenäzytty pankuammo malittuu heijän puolest ket ollah rakendaneet kirikköämme da muatamme sellasekse kus on kaiken ristikanzan hyvä olla Hristoksen tyves.

 


Наша страна, которой в день Святителя Николая празднует свой вековой юбилей, с первых дней своей независимости была многокультурной. Пример тому – наша Православная церковь, несущая своё служение в качестве второй национальной церкви Финляндии. Жизнь религиозного меньшинства не была безболезненной, но имела значение как для самих чад церкви так и для окружающего общества, которое благодаря в том числе и Православной церкви получило возможность сформироваться в общество, уважающее различия и имеющее как духовные, так и материальные ресурсы нести попечение о слабых. Потому, празднуя годовщину государственной независимости хорошо вспомнить в молитвах тех, кто построили нашу церковь и страну открытыми для каждого, ищущего свой путь ко Христу.

 


Our country, Finland, which has been multicultural since the very beginning, celebrates 100 years of independence on the day of St. Nicholas. One example of this multiculturality is our own Orthodox Church, which was granted freedom to operate as one of two national and established churches in Finland. Life of religious minority has not always been painless, but it has been significant to the members of the Church as well as to surrounding society, which through the presence of Orthodox Church (amongst other things), has been able to grow into a society that is able to respect diversity and have both material and spiritual resources to look after those less fortunate. Therefore, when celebrating our national independence, it is proper to remember in prayer those who have built our country and our Church to be open to people of all kinds to come and seek their way to Christ.
_____

Kiitämme teksteistä: isä Teemu Toivonen, isä Joosef Vola, Erkki Lumisalmi, isä Pekka Helakallio, Vladimir Sokratilin, Ari Koponen
Kuvat/ Photos: ONL ry:n arkistot/ archives

    

Vielä ehtii esittää vuoden kerhoa ja ohjaajaa!

On jälleen aika palkita yksi loistava ohjaaja ja yksi esimerkillisesti toimiva kerho. ONL:n johtokunta valitsee Vuoden kerhon ja Vuoden ohjaajan kokouksessaan joulukuun alussa. Johtokunta ei kuitenkaan tunne kaikkia maamme ohjaajia ja kerhoja, joten kaipaamme esityksiä! Erityisesti erityksiä toivotaan seurakunnilta, mutta myös yksityishenkilöt voivat niitä tehdä. Esitykset lähetetään toimistolle 15.11. mennessä.

Jos tiedät ohjaajan, joka on kuluneena vuonna tai lähiaikoina osoittanut selkeää innostusta ja onnistumista ortodoksisen lapsi- ja nuorisotoiminnan toteuttamisessa, esitä häntä vuoden ohjaajaksi tällä lomakkeella: Vuoden ohjaaja 2017
Vuoden ohjaaja voi olla myös suhteellisen kokematon, tärkeintä on mainio asenne, innostaminen, ahkeruus ja tunnollisuus.

Jos tiedät erityisen hyvin toimivan ja esimerkillisen ortodoksiseen lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvän kerhon, esitä sitä vuoden kerhoksi tällä lomakkeella: Vuoden kerho 2017

Ansiomerkkejä jaetaan seuraavan kerran liiton 75-vuotisjuhlan kunniaksi Kulmakivi-festareilla syyskuussa 2018. Jos mielessä on ansiomerkin ansaitseva henkilö, niin esityksen voi toki tehdä jo hyvissä ajoin. Hopeisen ansiomerkin saajaa esitetään tällä lomakkeella: Hopeinen ansiomerkki
Esityksen voi tehdä myös yksityishenkilö, vaikka lomakkeen sanamuoto onkin tarkoitettu seurakunnille.

Vapaana on myös yksi kultainen ansiomerkki. Merkki myönnetään poikkeuksellisen pitkästä ja merkittävästä panoksesta ortodoksisessa lapsi- ja nuorisotyössä, erityisesti liiton omassa toiminnassa, ja merkki palautuu liitolle ja uudelleen jaettavaksi haltijansa kuolonuneen nukkumisen jälkeen. Esityksen kultaisen ansiomerkin saajaksi voi tehdä vapaamuotoisella liiton johtokunnalle osoitetulla kirjeellä.

Henkilömuutos liitossa

Järjestösihteerimme (TM) Jaso Pössi on toimivapaalla tehtävistään liitossa ajalla 1.11.2107 – 31.5.2018. Tuonakin aikana hän jatkaa kirkollisessa nuorisotyössä, tehden opintovapaan sijaisuutta Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa.

Jason tehtävistä Tuohustulen osuutta hoitaa lehden päätoimittaja (teol. yo.) Artturi Hirvonen ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka. Artturi on monelle tuttu myös leiritoiminnasta sekä aktiivisista rooleistaan mm. Pistis ry:ssä, Kirkon työntekijä ry:ssä ja Suomen ekumeenisen neuvoston lapsi- ja nuorisotyön jaostossa.

Armorikasta työrupeamaa
kummallekin mainiolle persoonalle!

 

 

Vuoden kerho ja vuoden ohjaaja 2017 etsinnässä

On jälleen aika palkita yksi loistava ohjaaja ja yksi esimerkillisesti toimiva kerho. ONL:n johtokunta valitsee Vuoden kerhon ja Vuoden ohjaajan kokouksessaan joulukuun alussa. Johtokunta ei kuitenkaan tunne kaikkia maamme ohjaajia ja kerhoja, joten kaipaamme esityksiä! Erityisesti erityksiä toivotaan seurakunnilta, mutta myös yksityishenkilöt voivat niitä tehdä. Esitykset lähetetään toimistolle 15.11. mennessä.

Jos tiedät ohjaajan, joka on kuluneena vuonna tai lähiaikoina osoittanut selkeää innostusta ja onnistumista ortodoksisen lapsi- ja nuorisotoiminnan toteuttamisessa, esitä häntä vuoden ohjaajaksi tällä lomakkeella: Vuoden ohjaaja 2017
Vuoden ohjaaja voi olla myös suhteellisen kokematon, tärkeintä on mainio asenne, innostaminen, ahkeruus ja tunnollisuus.

Jos tiedät erityisen hyvin toimivan ja esimerkillisen ortodoksiseen lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvän kerhon, esitä sitä vuoden kerhoksi tällä lomakkeella: Vuoden kerho 2017

Ansiomerkkejä jaetaan seuraavan kerran liiton 75-vuotisjuhlan kunniaksi Kulmakivi-festareilla syyskuussa 2018. Jos mielessä on ansiomerkin ansaitseva henkilö, niin esityksen voi toki tehdä jo hyvissä ajoin. Hopeisen ansiomerkin saajaa esitetään tällä lomakkeella: Hopeinen ansiomerkki
Esityksen voi tehdä myös yksityishenkilö, vaikka lomakkeen sanamuoto onkin tarkoitettu seurakunnille.

Vapaana on myös yksi kultainen ansiomerkki. Merkki myönnetään poikkeuksellisen pitkästä ja merkittävästä panoksesta ortodoksisessa lapsi- ja nuorisotyössä, erityisesti liiton omassa toiminnassa, ja merkki palautuu liitolle ja uudelleen jaettavaksi haltijansa kuolonuneen nukkumisen jälkeen. Esityksen kultaisen ansiomerkin saajaksi voi tehdä vapaamuotoisella liiton johtokunnalle osoitetulla kirjeellä.