Rohkeasti ortodoksi

Ortodoksisten nuorten liiton 80-vuotisjuhlavuoden pääteema on “Rohkeasti ortodoksi”.

“Erilainen ei ole vääränlainen, vaan ainutlaatuinen. Kun olemme avoimesti ja peittelemättä ortodokseja, myös muut oppivat arvostamaan meitä.”
Isä Kaarlo Saarento, Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n puheenjohtaja

Rohkeasti ortodoksi on Ortodoksisten nuorten liiton 80-vuotisjuhlavuoden pääteema. Teema sopii mainiosti myös siihen, että kirkko juhlii 100 vuotta osana Konstantinopolin patriarkaattia. Lisäksi vuonna 2023 myös uskonnonvapauslaki täyttää 100 vuotta.

ONL:n puheenjohtaja, isä Kaarlo Saarento pohtii teemaa Tuohustuli-verkkolehden artikkelissa:
— Tänä päivänä me ortodoksit elämme Suomessa yhä vähemmistönä enemmistön keskellä. Onneksi enää harva joutuu sen vuoksi kiusatuksi koulussa tai kavereiden kesken. Silti vieläkin monella meistä on kokemusta vaikkapa siitä, miltä tuntuu olla ainoa oppilas omalla uskontotunnilla, arvelee isä Kaarlo.

—  ”Rohkeasti ortodoksi” -teema kannustaa meitä olemaan ylpeitä omasta ortodoksisuudestamme ja pitämään sitä esillä arjessa.
—  Meitä kutsutaan elämään rohkeasti omana itsenämme, kuten kirkkomme lapsia ja nuoria jo vuosikymmenet sitten, Erilainen ei ole vääränlainen, vaan ainutlaatuinen, summaa isä Kaarlo ja jatkaa:
— Kun olemme ainutlaatuisia avoimesti ja peittelemättä, myös muut oppivat arvostamaan meitä sellaisina.

Helmiemilia Malin on nuori aktiiviortodoksi ja hän hahmottaa rohkeasti ortodoksina elämistä näin:
— Voimme tuoda rohkeasti esille katsomustamme esimerkiksi siihen liittyvässä keskustelussa ja kertoa ortodoksisesta elämäntavasta siitä kiinnostuneille ihmisille. — Omassa elämässäni tämä on näkynyt esimerkiksi siten, että olen pitänyt esitelmää lukiossani ortodoksisuudesta ja samalla esitellyt ortodoksisia esineitä, kuten ikoneita. Minulle on myös ollut luonnollista olla avoin juhliin liittyvistä perinteistä, kuten pääsiäisen vietosta.

Helmiemilian Tuohustuli-jutun voit lukea kokonaisuudessaan täältä ja isä Kaarlon lukea täältä.

Pääteeman iloinen ilme
Rohkeasti ortodoksi -teeman logon on suunnitellut Anni Repo, joka aloittaa myös Tuohustuli-liitteen taittajana numerosta 2/2023 alkaen.
Valitsimme ilmeeseen kirkkaita ja iloisia värejä, joilla saa aikaan sekä virallisia että hauskoja yhdistelmiä. Osa sävyistä on tuttuja ONL:n virallisesta logosta ja fonteissa on sukunäköä mm. Ortodoksisto.fi -sivuston logon kanssa.
— Tavoitteena oli värikäs ja mieleen jäävä logo, jossa on elämää ja lapsekastakin ilmettä, kun kyseessä on erityisesti lasten ja nuorten liiton teema, kertoo Anni Repo.

Graafinen ilme on koko kirkon ja kaikkien seurakuntien vapaasti käytettävissä ja siihen voi tutustua täällä.

Voihan perhe! -videosarja
Rohkeasti ortodoksi -teemaan liittyen putkahtaa tänä keväänä ONL:n YouTube -kanavalle Voihan perhe! -videosarja, jossa isä Joonas Ratilainen käsittelee erilaisia asioita ja perhearkea vähemmän tunnetusta näkökulmasta.
—  Minulla on vähän sellainen kokemus, että paastoamisesta ja kilvoittelusta on yksipuolista opetusta tarjolla ja katekumeenejakin asia askarruttaa paljon ja se usein typistyy vain listaksi mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, avaa isä Joonas videoidensa taustoja.
—  Toimittuani diakoniapappina Joensuussa ja pienperheemme isänä on minullekin tullut pappina vähän erilainen perspektiivi siihen, mitä kaikkea kilvoittelu on.
—  Olen ajatellut käsitellä erilaisia eteeni tulleita kysymyksiä, kuten vaikkapa miten ortodoksikristityn kilvoitus voi onnistua kodissa, jossa sairastumiset, väsymys tai uupumus vaikeuttavat kirkossa käyntiä? Miten paastotaan ekumeenisissa perheissä, sairauden tai vaikkapa syömishäiriön kanssa? Miten kertoa ortodoksisuudesta lapsille ja ylläpitää suhdetta kirkkoon ja jumalanpalveluksiin? Miten toimin, kun kirkossa loukattiin ja peloteltiin lapsia ja nyt he eivät uskalla eivätkä halua lähteä kirkkoon?

Kuusi videota julkaistaan suuren paaston aikana ja ensimmäinen niistä julkaistaan ensimmäisellä paastoviikolla eli viikolla 8.

Nuoria Jyväskylän ortodoksisessa kirkossa Kulmakivi-festareiden aikaan. Kuva: Emilia Ollikainen

Hyvää temppeliintuomisen juhlaa sekä kansainvälistä ortodoksisten nuorten päivää 2.2. kaikille!

#rohkeastiortodoksi #proudlyorthodoxchristian #nousenuoriortodoksi #onlry1943

Teksti: Maria Kauppila, toiminnanjohtaja, ONL ry
Kuva: Emilia Ollikainen
Logo: Anni Repo

Kuulumisia liiton vuodesta 2022

TAKAISIN TAPAHTUMAELÄMÄÄN

Vuosi 2022 oli jo liiton 79. toimintavuosi ja koronahaasteiden jälkeen päästiin taas toteuttamaan monenlaista ohjelmaa, mm. voitiin vihdoin järjestää valtakunnalliset Kulmakivi-nuorisofestarit!

Samassa yhteydessä järjestettiin myös laatuaan tiettävästi ensimmäinen kirkolliskokousedustajien ja nuorten paneelikeskustelu, johon yleisö saattoi osin osallistua kännykkäsovelluksen avulla.

Toimintakalenterissa olivat myös leirinohjaajien peruskurssi, Valamon Kristinoppileiri ja Puroniemen lastenleiri. Muutaman vuoden tauon jälkeen voitiin jatkaa myös nuorisovaihto-ohjelmaa Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin ja Suomen välillä.

Opintokeskus Siviksen kurssitukea saatiin peräti 8 omaan ja 26 yhteisöjäsenten kurssiin tai koulutukseen.

JULKAISUKUVIOITA

Perinteinen lastenlehti, Tuohustuli, kävi taloussyistä läpi muodonmuutosta ja alkoi ilmestyä verkkolehtenä ja pienenä printtiliitteenä Aamun Koiton välissä.

Liiton Youtube-kanavan tarjontaa katsottiin 49.000 kertaa vuonna 2022. Suosituin Facebook-julkaisu oli SPR:n alunperin julkaisema, rasismin vastainen kuva, jonka yhteydessä muistutettiin venäläistaustaisten asiallisesta kohtelemisesta, Ukrainan tilanteen nostamista tunteista huolimatta; julkaisun kattavuus oli 7500 ja reaktioita tuli lähes 600. Instagramissa suosituimpia olivat kristinoppileiriin ja hopeisen ansiomerkin jakamiseen liittyvät julkaisut.

Tavoitteista jäi osin toteutumatta kestävän kehityksen teemojen aktiivinen työstäminen, vaikka teema näkyikin jossain määrin sekä suuren paaston aikana että leiritoiminnassa. Vastaavasti liitto oli aktiivinen kuitenkin Ukrainan konfliktin syttymisen alusta asti ja tuotti jo keväällä ukrainankielisen ”Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten” -vihkosen ja muuta materiaalia tueksi ukrainalaisten pakolaisten kohtaamiseen.

RESURSSEJA

Liitto työllisti 2,5 päätoimista työntekijää, lisäksi kertomusvuoden aikana oli lyhyissä työsuhteissa, esim. leiri- ja lehtitöissä 45 henkilöä. Liiton toimintaan osallistui myös nelisenkymmentä talkoolaista.

Liiton talous oli suhteellisen vakaa, vaikka lehtitoiminnan kulut olivat aiempaa suuremmat ja painettujen julkaisujen myyntituotot aiempaa pienemmät. Liiton tilinpäätös vuodelta 2022 oli 1000 € ylijäämäinen.

Liiton toiminnan päärahoittajat olivat Suomen ortodoksinen kirkko ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Muita tuloja saatiin mm. Opintokeskus Siviksen tuntituesta, tuotemyynnistä ja osallistumismaksuista sekä liiton sijoitusasunnon vuokratuotoista.

SUURET KIITOKSET kaikille toiminnassamme mukana olleille osallistujille, vapaaehtoisille, työntekijöille, kolehtiapua antaneille, lasten ja nuorten ja nuorisotyön puolesta rukoilleille sekä tietysti rahoittajille ja yhteistyökumppaneille!

Oheisista kuvista kiitos kaikille kuvaajille, joista mainittakoon erityisesti Emilia Ollikainen, Apollonia Virtanen ja Markus Hänninen.

#rohkeastiortodoksi #nousenuoriortodoksi #onlry1943

Ortodoksisen nuoren asialla jo vuodesta 1943 – liitto 80 vuotta

Vuosi 2023 on liiton 80. toimintavuosi ja juhlavuonnaan liitto haluaa korostaa ortodoksisen identiteetin tukemisen merkitystä.

80 vuotta sitten asiasta puhuttiin eri termeillä, mutta tuosta identiteettikysymyksestä koko liitto sai alkunsa vuonna 1943, sodan keskellä Sortavalassa. Rohkeasti ortodoksi on juhlavuoden pääteema ja sen tärkeänä tavoitteena on karsia turhia ennakkoluuloja ja harhakäsityksiä, joita ortodoksit usein kohtaavat sekä auttaa uskonnollisessa marginaaliroolissa eläviä ortodoksisia lapsia ja nuoria kokemaan yhteenkuuluvuutta sekä ylpeyttä omasta henkisestä kulttuuriperinnöstään.

Tässä ajassa myös uskonto osana pakolaisten kotoutumisen strategiaa on mahdollisuus, ja liitto haluaa olla osaltaan mukana luomassa erityisesti ukrainalaislähtöisten pakolaisten osallistumismahdollisuuksia, esimerkiksi järjestämällä ukrainankielisen ortodoksisten ohjaajien koulutuksen.

Teema sopii luontevasti jokaiseen liiton itselleen määrittelemään toimintaperiaatteeseen ja arvoon sekä 100 vuotta täyttävän uskonnonvapauslain henkeen.

Liitto juhlii syntymäpäiviään pitkin vuotta, jo heti alkuvuodesta uutuustuotteena on opiskelijoiden toivoma haalarimerkki Liiton viestintäkanavilla nähdään ja kuullaan liiton yhteisöjäsenten nuoria jäseniä. Lisäksi kestävän elämän teemaan liittyen haastetaan seurakuntia mukaan yhdessä toteutettavaan haaste- ja puuhakampanjaan.

Erityinen juhlaviikonloppu on Helsingissä 16.-17.9.2023 eli samassa yhteydessä kuin patriarkka Bartolomeos vierailee Suomessa, juhlistamassa kirkon 100-vuotista taivalta Konstantinopolin patriarkaatin alaisuudessa.

Vapaamuotoiset nuorisovaltuustot ortodoksisiin hiippakuntiin 2023

Aktiivisen osallisuuden edistäminen on yksi kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman keskeisistä osista. Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokous 2022 päättikin, että kirkossa järjestetään vuosittain luottamushenkilöiden hiippakuntakokoukset, joille sovitaan yhteinen valtakunnallinen teema. Lisäksi joka hiippakuntaan perustetaan vapaamuotoinen nuorisovaltuusto, johon piispa kutsuu edustajat seurakuntien ehdotusten perusteella.

Seurakuntalaisten aktiivisuuden edistäminen huomioidaan myös seurakuntien ja kirkon viestinnässä sekä ortodoksisto.fi- tietosivuston kehittämisessä.

Aika on nyt kypsä vapaamuotoisille nuorisovaltuustoille

Ortodoksisen kirkon nuorisotyötä tekevät iloitsevat erityisesti siitä, että 2018 alkunsa saanut kirkolliskokouksen nuorten stuerttien perinne on jatkunut ja tänä vuonna stuertit ajoivat erityisen pontevasti nuorisolähtöisen toimintamallin luomista. Kirkolliskokouksella, erityisesti sivistysvaliokunnalla, oli myös selkeä tahtotila asian eteenpäinviemiseen ja vuonna 2023 luodaankin ensimmäisen kerran vapaamuotoiset ortodoksiset nuorisovaltuustot.

—Käsitykseni mukaan ensin on järjestäytymiskokous, jota varten piispat kutsuvat kutakin seurakuntaa valitsemaan kaksi 16-24 -vuotiasta nuorta edustajaa, hahmottelee kirkolliskokousedustaja ja Ortodoksisten nuorten liiton johtokunnan jäsen, Anna Kasdaglis.

— Tämä asia oli esillä jo nuorisotyöpäivillä 2018 ja silloin asiaa työsti kirkkomme nuorisotyötä tekevien kanssa evankelis-luterilaisen kirkon Lasten ja nuorten keskuksesta hiljan edesmennyt vaikuttamisasiantuntija, pastori Tarja Liljendahl. Mukana oli myös silloinen Suomen Nuorisovaltuustojen liiton aluekoordinaattori ja nuori vaikuttaja Anette Pottonen, muistelee ONL ry:n toiminnanjohtaja Maria Kauppila. — Tuolloin edettiin nuorten stuerttien pilottihakuun mutta tämä nuorisovaltuustoasia jäi vielä haaveeksi.
— Tämän syksyn nuoret stuertit olivat todella aktiivisia ja toivat rohkeasti esiin kehittämiskohteita ja ottivat kantaa ja esittivät toivomuksia, kiittelevät Anna ja Maria.

Nuorina stuertteina toimivat vuoden 2022 kirkolliskokouksessa Ilmari Häyrynen, Lenni Sigfridsson, Antti Salpakari, Siiri Klubb, Antti Juka ja Tiiu Mutanen. Vanhin stuerteista oli 22-vuotias ja nuorin 15.

— Ainakin Kuopion ja Karjalan hiippakunnassa tuli jo piispalta kutsu seurakunnille nimetä kaksi nuorta edustajaa ja näin teemme, vaikka kauden pituus ja tehtävänkuvaus ovatkin vielä kai tarkemmin määrittelemättä, toteaa ONL ry:n puheenjohtaja ja Jyväskylän kirkkoherra, pastori Kaarlo Saarento.

— Tästä se lähtee, osa kokoontumisista voidaan pitää videoyhteyttä hyödyntäen ja kerran vuodessa nähdään livenä, toteaa Anna. — Nuoret voivat nostaa esille itselleen tärkeitä teemoja, joita työstetään mm. piispojen tuella eteenpäin ja tuodaan toivottavasti myös tavalliseen seurakuntatoimintaan.

— Nuorisovaltuustoasian lisäksi toivomme esimerkiksi Ortodoksisten nuorten liitolta enemmän nuoria aikuisiakin yhteenkokoavaa toimintaa, totesivat Ilmari Häyrynen ja muut kirkolliskokousstuertit. — Myös lastenlehden tarjontaa voisi uusia rohkeasti, ja etenkin nuoria pitää tavoitella sellaisilla kanavilla, joita nuoret itse käyttävät, evästivät nuoret stuertit kirkon työtä tekeviä.

Kuvassa vuoden 2022 nuoret kirkolliskokousstuertit sekä
ONL ry:n toiminnanjohtaja.

Yksi kaikille nuorille aikuisille avoin viikonloppu ollaan järjestämässä ainakin 29.9.-1.10.2023 Keski-Suomessa, Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan ja ONL ry:n yhteisvoimin.

Kirkon seksuaalikasvatukseen liittyvässä tutkimuksessa kaivataan nuorten apua


Ortodoksisen teologian opiskelija Heini Lahtinen pyytää vastauksia Itä-Suomen yliopistoon tehtävän pro gradu -tutkielmaansa liittyen. Kyselyllä kartoitetaan mahdollisimman monta ortodoksista nuorta, etenkin sellaisia, jotka ovat käyneet kristinoppikoulun kahden (2) vuoden sisällä. Tarkoituksena on selvittää nuorten ajatuksia seksuaalikasvatuksesta Suomen ortodoksisessa kirkossa; sekä sitä, millä tasolla seksuaalikasvatus nyt on ja miten sitä voisi nuorten mielestä kehittää.

Linkki kyselyyn
Kyselyn linkki on auki ainakin tammikuun 2023 loppuun.

Nuorisotyön palkitsemisia Kulmakivi-festareilla


Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry palkitsee vuosittain nuorisotyön parissa ansioituneita. Vuoden ohjaaja-tittelin sai tänä vuonna kaksikko Tampereen ortodoksisesta seurakunnasta, vuoden kerho löytyy Jyväskylän seurakunnasta, hopeinen ansiomerkki myönnettiin kahdelle.

Vuoden 2022 ohjaajat ovat Eino Piiroinen ja Tesfaw Lappalainen. Taka-alalla ONL:n toiminnanjohtaja Maria Kauppila, metropoliitta Arseni sekä Jyväkylän kirkkoherra ja liiton puheenjohtaja, isä Kaarlo Saarento.
Kuvassa oikealta Vuoden kerhosta eli Jyväskylän perhekerhosta vastaava Valeria Ratilainen, perhekerholaisia, hopeisen ansiomerkin saajat Vera Nazimova ja Anastasia Torhamo sekä vuoden ohjaajat Tesfaw Lappalainen ja Eino Piiroinen.

Vuoden ohjaaja -kaksikko

Vuoden ohjaaja -palkitseminen menee aina nuorelle, lupaavalle ja kunnostautuneelle ohjaajalle ja tänä vuonna, vuosilukuun sopivasti, liiton johtokunta päätti myöntää tittelin poikkeuksellisesti kahdelle henkilölle.

He ovat Eino Piiroinen ja Tesfaw Lappalainen Tampereen ortodoksisesta seurakunnasta.

– Molemmilla on kokemusta niin leirityöstä kuin nuorten iltojen aktiiveina ja he ovat innostaneet mukaan toimintaan muitakin nuoria, kertoo Tampereen ortodoksisen seurakunnan kasvatustyöntekijä, Lidija Cederström-Hänninen.

– Nuorisotyössä minua inspiroi nuorten hymyt ja nauru ja se yhteisöllisyyden tunne! Parasta on viettää ihmisten kanssa aikaa ja saada uusia ystävyyksiä, kuvailee 18-vuotias Eino Piiroinen ja jatkaa:
– Nuorisotoimintaa voisi aktiivisesti mainostaa nuorille, koska minusta tuntuu, että varmasti moni olisi innokas tapaamisiin ja muuhun toimintaan, mutta ei tiedä niistä!
– Minä ehdotan, että kripa laitetaan kesän alkuuun ja jatkis on heti saman kesän lopussa, miettii Tesfaw Lappalainen.

– Ortodoksisessa kirkossa on parasta se tunne, että kuuluu joukkoon, hehkuttaa Eino. – Ei ole väliä tunnetaanko vai ei, mutta tulee se kotoisa olo. Ja kaikki meidän tavat: laulaminen, resitointi, tuohuksen tuoksu, puhttelevat minua.
– Olen samaa mieltä, perinteet ja ihmiset ovat parasta, toteaa myös Tesfaw.

Vuoden kerho

Vuoden 2022 kerhoksi johtokunta nimesi Jyväskylän seurakunnan Perhekerhon. Kerho on palvellut seurakunnan lapsiperheitä jo vuosia, myös korona-aikoina etäkokoontuen. Vaikka kerhon ohjelma on varsin joustavaa, niin monille tutuksi ja odotetuksi asiaksi on muodostunut ”elva-kaffe” eli papin kanssa rukoillen pyhitetty runsas välipalahetki.

Hopeisia ansiomerkkejä kahdelle kokeneelle nuorisotyöaktiiville

Hopeisen ansiomerkin voi saada useita vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestäneestä ja sitoutuneesta ortodoksisesta nuorisotyöpanoksesta ja liiton johtokunta myönsi tänä vuonna tämän kunnianosoituksen kahdelle henkilölle. Merkin saavat Vera Nazimova ja Anastasia Torhamo, molemmat Turun ortodoksisesta seurakunnasta.

Vera Nazimova on monipuolinen ohjaaja, jolla on usean vuoden kokemus leirityöstä ja nuortenilloista. Hän on Turun nuorten ortodoksien aktiiveja ja ehtii sen lisäksi myös laulaa ortodoksisessa kirkkokuorossa. Vera on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa myös Kulmakivi-toimintaa sekä koonnut oman seurakuntansa nuoria mukaan festareille. Vera toimi myös vuonna 2021 kirkolliskokousstuerttina.

Anastasia Torhamo on poikkeuksellisen lahjakas kuvittaja, jonka kätten jälkeä voi ihailla mm. Tuohustulen puuhatehtävissa. Anastasia on vuosien ajan toiminut leirinohjaajana niin kotiseurakuntansa kuin ONL ry:n leireillä. Anastasia on seurakuntansa nuorisotyöaktiivina mukana organisoimassa myös Turun nuorten ortodoksien toimintaa. Myös Anastasia on ollut mukana Kulmakivi-festareiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toivotamme monia vuosia nyt palkituille ja kaikille nuorisotyön parissa ahkeroiville!

Jumalansynnyttäjän juhlat -video

Liiton julkaisemalla uudella videolla kerrotaan Jumalansynnyttäjän juhlista ja niiden viettämisestä.

Jumalansynnyttäjästä käytettyjen nimitysten moninaisuus ilmentää hänen merkitystään ortodoksisessa perinteessä, samoin kuin se, miten paljon kirkkovuodessa on hänelle pyhitettyjä juhlapäiviä.

Jumalanäidin kuolonuneen nukkumisen ikoni.
(Kuva: Wikimedia Commons/Goluboe uspenie)

Liiton Tuohutube-soittolistalta löytyy muitakin Mauran, Arin, Juliaanan, Anastasian, Katariinan ja Laku-koiran tekemiä, kirkkovuotta valottavia videoita. Yleistietoa ortodoksisuudesta tarjoaa liiton Youtube-kanavalla myös Ortodoksisuuden mitä, miksi, miten -soittolista.

Uspenie eli Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen juhla on viimeinen kirkkovuoden suurista juhlista ja sitä vietetään 15.8.

Kirkkovuoden ensimmäinen juhla, Neitsyt Marian syntymä, muistuttaa pelastuksen alusta ja viimeinen juhla, Neitsyt Marian kuolonuneen nukkuminen, puolestaan siitä, että pelastustyö on saatettu loppuun ja tullut kaikkien osaksi.

Hyvää juhlaa kaikille!

Nuorisotyön muistamisia haettavana

ONL ry pyytää esityksiä vuoden 2022 kerhoksi ja ohjaajaksi, sekä hakemuksia hopeisen ansiomerkin saajiksi joko postitse tai sähköpostilla. Lisäksi otetaan esityksiä palkittavista kategoriassa Digitaalisen lapsi- ja nuorisotyön kehittäjät. Esityksiä voi tehdä 20.09.2022 saakka.

Johtokunta tekee päätökset kokouksessaan mahdollisimman pian esitysajan päätyttyä ja muistamiset voidaan jakaa esimerkiksi Kulmakivi-festareilla lokakuun alussa.

Vuoden ohjaajaksi voi esittää sellaista ohjaajaa, joka on kuluneena vuonna tai lähiaikoina osoittanut selkeää innostusta ja onnistumista ortodoksisen lapsi- ja nuorisotoiminnan toteuttamisessa. Vuoden ohjaaja voi olla myös suhteellisen kokematon, tärkeintä on mainio asenne, innostaminen, ahkeruus ja tunnollisuus. Vuoden ohjaaja -maininnasta henkilö saa kunniakirjan ja pienen rahallisen stipendin.

Vuoden kerhoksi voi olla ehdolla säännöllisesti kokoontuva ja toimiva, ortodoksiseen lapsi- ja nuorisotyöhön liittyvä kerho. Vuoden kerho -maininnasta kerho saa kunniakirjan ja pienen rahallisen stipendin.

Hopeista ansiomerkkiä voi anoa henkilölle, joka on tehnyt useita vuosia innokasta työtä ortodoksisten lasten ja nuorten parissa ja hyväksi.
Liiton johtokunta on kokouksessaan 4/2019 määritellyt hopeisen ansiomerkin saajien kriteerit seuraavasti:
“Hakemuksien perusteella liiton johtokunta valitsee ansioituneimmat henkilöt ansiomerkin saajiksi. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää vähintään 5 vuotta jatkuneesta ansiokkaasta toiminnasta kirkon nuorisotyön parissa. Erityisiksi ansioiksi hopeisen ansiomerkin hakemisessa voidaan nähdä lisäksi omaa kotiseurakuntaa laajempi vaikuttamisalue tai laaja nuorisotyön kentän toimijuus.”
Hopeisen ansiomerkin saaja saa kunniakirjan, hopeisen merkin ja pienen muistamisen, esim. kukkia.

Lisäksi palkitsemisia voi ehdottaa kategoriassa Digitaalisen lapsi- ja nuorisotyön kehittäjät. Kategorian esitykset tehdään vapaamuotoisella hakemuksella. Sarjan parhaimmat palkitaan kunniakirjalla ja kannustusrahalla.

Tervetuloa Kulmakivi-festareille 7.-9.10. Jyväskylään!

Luvassa on pitkästä aikaa viikonlopullinen yhdessäoloa, koulumajoitusta, vanhoja ja uusia kavereita, Loimolan Voiman konsertti, jumalanpalveluksia, kaupunkisuunnistusta, sekä erilaisia harrastekanavia (esim. keilailu, parkour, sirkus, tägi, museovierailu jne.)

Tapahtuma on tarkoitettu 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille ja nuorekkaille. Myös nuoremmat ovat tervetulleita mukaan, mutta silloin mukana täytyy olla oma aikuinen (vanhempi, kummi, isosisarus tai muu tuttu aikuinen).

Nyt kannattaa ilmoittautua, jotta pääsee mukaan!

Lue lisää täältä.

Etsimme kesäsomettajia – Looking for social media updaters

Haemme 2-3 nuorta (v. 1994-2007 syntynyttä) kesäsomettajaa pitämään Insta-tilimme elossa ja luomaan eloa nukkuville TikTok-tilillemme ja Discord-serverillemme!

Orthodox Youth Association of Finland ONL ry is also looking for 1-2 young (born 1994-2007) social media updaters for the summertime, preferably speaking Finnish and/ or English PLUS Ukrainian and/ or Russian.
Social media uploader will plan and make updates and lives for our social media channels (mainly Instagram and TikTok). More info in English further below.

Kesäsomettajana suunnittelet ja teet joko yksin tai kaverin kanssa sovittuna aikana (esim. 1-2 viikkoa) kesä-heinäkuussa päivityksiä ja livepläjäyksiä näille kanaville. Sisällöissä näkyy ortodoksisuus, mutta kaiken ei tarvitse liittyä suoraan siihen. Toivommekin siis, että olet ortodoksi (jos haette työparina, riittää että toinen teistä on ortodoksi). Yksi henkilö tuottaa somesisältöä viikon ajan ja saa palkkiokseen 60€. Sometusta voi tehdä myös parin kanssa, silloin jakson pituus on kaksi viikkoa ja siitä maksetaan 60€/ hlö/ kahden viikon jakso.

Hae kesäsomettajaksi viimeistään 18.5.2022 joko yksin tai kaverin kanssa.
Hakemuksen voit lähettää videona, ääniviestinä tai kirjallisesti, kerro siinä miksi juuri sinä olisit hyvä kesäsomettaja ja millainen “somekokemus” sinulla on (esim. omat tilisi).

Lähetä kuitenkin nimesi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi joka tapauksessa myös sähköpostilla onl (at) ort.fi ja kerro minkä viestimen kautta olet lähettänyt hakemuksesi jos se ei tule sähköpostiin. Hakemuksen voit lähettää WhatsAppilla (0504658173) , Insta-viestinä (@onlry1943), Fb-viestinä (Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry) tai sähköpostilla onl (at) ort.fi

Valittujen kanssa pidetään kesäsomettamisen suunnittelutuokio Teamsissa toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.

The updates must have some Orthodox Christian content, too, and hence we hope that those applying will be Orthodox Christians. One person can upload content for one week and gets 60€ in reward (You may also work in pairs, so that you upload together for 2 weeks and each one gets 60 €/ 2 week period.)

Apply before the 19th of May, you may apply also with a pair. You may apply by making a video, leaving a voice message or by writing; tell us why especially you would be a good uploader and what kind of social media experience you already have.

Also, send your name, postal address and phone number via e-mail to our office onl (at) ort.fi and also remember to tell us, if you leave/ left your application via WhatsApp (0504658173), Insta-message (@onlry1943) or via e-mail.

Those who will be hired, will get further info and planning help at the end of May or the beginning of June (via Teams).