Toimitussihteerin määräaikainen paikka auki

Haku on päättynyt ja tehtävään on valittu TM Ari Koponen. Kiitämme kaikkia hakeneita kiinnostuksesta!


ONL ry hakee osa-aikaista

TOIMITUSSIHTEERIÄ
ajalle 1.1.- 31.5.2018

Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry hakee osa-aikaista (50% työaika) Tuohustuli-lehden toimitussihteeriä ajalle 1.1.-31.5.2018. Tehtävä on osa- ja määräaikainen, sillä kyseessä on järjestösihteerin toimivapaan osittainen sijaisuus. Tehtävä täytetään 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän keskeisin osa-alue on neljästi vuodessa ilmestyvän Tuohustuli-lehden toimittaminen.
Toimitussihteeri
– kehittää lehden sisältöä, mm. ideoi jokaisen lehden erityisteemoja sekä ohjaa käytännön tasolla lehden avustajia ja toimituskuntaa
– tuottaa ja hankkia lehteen sisältöä
– vastaa lehden ilmestymisestä; tähän kuuluu mm. jokaisen lehden juttujen oikolukeminen ja kieliasun tarkistus, yhetistyö taittajan kanssa sekä lehden vedosten  tarkastaminen, painoonsaattaminen ja tilaajatietojen käsittely ja välittäminen painotalolle
– kehittää sosiaalisen median sisältöjä työajan niin salliessa
– tekee muita lehteen liittyviä oheistöitä

Tehtävässä noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Sijaisuuden palkka määräytyy vaativuusryhmän 3 mukaisesti (50% työajalla = 1250€/ kk).

Edellytyksenä tehtävän menestykselliselle hoitamiselle on riittävä kokemus ortodoksisen kirkon lapsi- ja nuorisotyöstä, teologiasta ja lehden toimitustyöstä sekä soveltuva koulutus. Tehtävään valitun tulee olla Suomen ortodoksisen kirkon jäsen. Valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset, joihin tulee liittää cv tai ansioluettelo, osoitetaan ONL ry:n johtokunnalle ja lähetetään viimeistään 17.12.2017
liiton puheenjohtajalle: anna.blinnikka (at) gmail.com

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Maria Kauppila, puh: 0504658172 ja maria.kauppila (at) ort.fi
Järjestösihteeri Annakaisa Leussu, puh: 040 685 8854 ja annakaisa.leussu (at) ort.fi
Puheenjohtaja Anna Blinnikka, puh: 0405678720 ja anna.blinnikka (at) gmail.com

www.onl.fi

Liiton Suomi100-tervehdys kuudella kielellä


Suomi 100 – monia armorikkaita vuosia!
Många nåderika år! Määŋgid eeʹjjid! Äijäl armobohattoloi vuozii! Многая лета! Many more years!  Χρόνια Πολλά!


Pyhän Nikolaoksen päivänä 100 vuotta täyttävä maamme on ollut itsenäisyytensä alusta asti monikulttuurinen. Yksi esimerkki siitä on ortodoksinen kirkkomme, joka on saanut toimia Suomessa vapaasti toisena kansankirkkona. Kivutonta elämä uskonnollisena vähemmistönä ei ole ollut, mutta merkittävää niin kirkon jäsenille kuin ympäröivälle yhteiskunnallekin, jonka on mm. ortodoksisen kirkon läsnäolon kautta ollut mahdollista kasvaa erilaisuutta kunnioittavaksi yhteiskunnaksi, jolla on niin henkistä kuin aineellistakin kapasiteettia pitää huolta heikommistaan. Siksi valtiollista itsenäisyyttä juhlittaessa on hyvä myös rukouksissa muistella niitä, jotka ovat kirkkoamme ja maatamme rakentaneet sellaisiksi, että se on avoin kaikenlaisille ihmisille tulla etsimään tietään Kristuksen luo.

 


Vårt land, som fyller hundra år på helige Nikolaos dag, har ända från början av sin självständighet varit ett mångkulturellt land. Ett exempel på detta är vår ortodoxa kyrka med sin frihet att verka i 
egenskap av Finlands andra folkkyrka. Livet som en religiös minoritet har inte varit bekymmerfritt. Trots detta har det varit betydelsefullt för kyrkans medlemmar, men också för det omgivande samhället, som har fått möjligheten att bl.a. med hjälp av ortodoxa kyrkans närvaro bli ett samhälle där man respekterar olikhet och har både mental och materiell kapacitet att ta hand om de utsatta. Därför är det lämpligt i samband av firandet av den statliga självständigheten att komma ihåg dem, som har byggt upp vår kyrka och vårt land sålunda, att de gör det möjligt för alla människor att finna sin väg till Kristus.

 


Pââʹss Miiklai peivven tieuʹdd mij jânnam 100 eeʹǩǩed da lij leämmaž jiõččvuõttlaž aalgâst rajja määŋgkulttuurlaž. Õhttooudmiârkk lij mij ortodokslaž ceerkav, kååʹtt lij vuäǯˈǯam tuåimmad Lääʹddjânmest luâvas nuʹbben naroodceerkven. Mueʹǩǩteʹmes jieʹllem åskldõklvaz uuʹccbõs ceerkven iʹllä leäʹmmõž, leâša miârktõs nuʹtt ceerkavneeʹkkid ǥo obb õhttsažkåʹdde leäi, kååʹtt lij leämmõš ortodoksla ceerkav kuâsttmõš lij vuäittam šõddâm jeeʹresnallšem cisttjummuš õhttsažkåʹdden, ǩeʹstt lij nuʹtt jiõglvaž ko še aunnsaž kapasiteet ââʹnned huõll rââʹžžes ceerkavneeʹǩǩid. Tõn diõtt valdia jiiʹjjesvuõtt prääʹzniǩ ko prääzkjep lij šiõǥǥ še molilvain mušttled tõid, kook lie mij ceerkav da jânnam raajjâm tânnalla, što tât lij luâvas jueʹǩǩnallšem oummid pueʹtted ooccâd čuõkku Kristââzz årra.

 


Meijjän muamme, jossa on ainos ollut mondu kul´tuurua täyttiä 100 vuotta Miikkulan päivänny.Yksi ezimerkki on meijjän pravoslaunoi kirikkö. Elo ei ole ollut ainoz helppo, mutta sen kauti on ellennetty, midä on kazvua erilaisuutta suvaitsevaksi yhteiskundaksi. Sentäh kun pruaznuijtsemmo iccenäzytty pankuammo malittuu heijän puolest ket ollah rakendaneet kirikköämme da muatamme sellasekse kus on kaiken ristikanzan hyvä olla Hristoksen tyves.

 


Наша страна, которой в день Святителя Николая празднует свой вековой юбилей, с первых дней своей независимости была многокультурной. Пример тому – наша Православная церковь, несущая своё служение в качестве второй национальной церкви Финляндии. Жизнь религиозного меньшинства не была безболезненной, но имела значение как для самих чад церкви так и для окружающего общества, которое благодаря в том числе и Православной церкви получило возможность сформироваться в общество, уважающее различия и имеющее как духовные, так и материальные ресурсы нести попечение о слабых. Потому, празднуя годовщину государственной независимости хорошо вспомнить в молитвах тех, кто построили нашу церковь и страну открытыми для каждого, ищущего свой путь ко Христу.

 


Our country, Finland, which has been multicultural since the very beginning, celebrates 100 years of independence on the day of St. Nicholas. One example of this multiculturality is our own Orthodox Church, which was granted freedom to operate as one of two national and established churches in Finland. Life of religious minority has not always been painless, but it has been significant to the members of the Church as well as to surrounding society, which through the presence of Orthodox Church (amongst other things), has been able to grow into a society that is able to respect diversity and have both material and spiritual resources to look after those less fortunate. Therefore, when celebrating our national independence, it is proper to remember in prayer those who have built our country and our Church to be open to people of all kinds to come and seek their way to Christ.
_____

Kiitämme teksteistä: isä Teemu Toivonen, isä Joosef Vola, Erkki Lumisalmi, isä Pekka Helakallio, Vladimir Sokratilin, Ari Koponen
Kuvat/ Photos: ONL ry:n arkistot/ archives

    

Kerhonohjaajakurssi Iisalmessa 25.11.2017

Tervetuloa kerhonohjaajakurssille Iisalmeen
lauantaina 25.11.2017 klo 9:30- 17!

Lauantain aikana käydään läpi kerhonohjauksen perusteita ja muita ortodoksisen kerhon ohjaamiseen liittyviä asiota. Kurssi soveltuu kristinoppikoulun käyneille ja sitä vanhemmille, varsinaista ikärajaa kurssille ei kuitenkaan ole. Kurssille mahtuu max. 40 henkilöä.

 • Ohjelma
  – Kurssin aloitus ja tavoitteiden ja osallistujien esittely
  – Mikä on kerho?
  – Ohjaajan rooli, tehtävät ja vastuut. Ortodoksisuus kerhossa. Millainen on ortodoksinen kerho?
  – Turvallisen kerhon luominen, valmistavan toiminnan merkitys.
  – Nuorisokerhojen pedagogiikka ja metodit/ Lastenkerhojen pedagogiikka ja metodit
  – Erityislapset ja nuoret kerhoissa, Case-tehtäviä aiheeseen liittyen ja muut kerhojen ongelmatilanteet.
  – Loppupalaute.

Kurssipaikkana on Profeetta Elian kirkon alasali (Kirkkopuistonkatu 28, Iisalmi) ja kouluttajana toimii
Kuopion seurakunnan nuorisotyöntekijä Rosa Hartikainen.

Kurssi on maksuton, ruokailusta ja kahveista peritään 5€ ateriamaksu.
Omat muistiinpanovälineet ovat välttämättömät.

Ilmoittaudu 18.11. mennessä Iisalmen seurakuntaan Kaisa Salolle:
kaisa.hkm (at) gmail.com tai p. 040-574 5237 (Huom. Kaisa työskentelee seurakunnassa vain pe-su.)

Kerro viestissä
– nimesi
– osoitteesi
– puhelinnumerosi
– ikäsi
– jos olet alaikäinen, vanhempiesi yhteystiedot
– mahdolliset ruoka-aineallergiat, erityisruokavaliot
– muut erityiset asiat, esim. lukihäiriö, vakava sairaus, liikuntaeste

Kurssin sisältöön liittyviä toiveita voi esittää myös suoraan kouluttajalle, Rosalle:
puh. 050 4394 556, rosa.hartikainen(at)ort.fi

ONL ry:n toimisto palvelee: onl (at) ort.fi ja 050 4658173

Kurssin järjestävät yhteistyössä ONL ry ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta

Yhteistyössä mukana:

Henkilömuutos liitossa

Järjestösihteerimme (TM) Jaso Pössi on toimivapaalla tehtävistään liitossa ajalla 1.11.2107 – 31.5.2018. Tuonakin aikana hän jatkaa kirkollisessa nuorisotyössä, tehden opintovapaan sijaisuutta Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa.

Jason tehtävistä Tuohustulen osuutta hoitaa lehden päätoimittaja (teol. yo.) Artturi Hirvonen ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka. Artturi on monelle tuttu myös leiritoiminnasta sekä aktiivisista rooleistaan mm. Pistis ry:ssä, Kirkon työntekijä ry:ssä ja Suomen ekumeenisen neuvoston lapsi- ja nuorisotyön jaostossa.

Armorikasta työrupeamaa
kummallekin mainiolle persoonalle!

 

 

Nuorisotyöpäivät Valamossa 28.-30.1.2018

Huom! Ajankohta on muuttunut alkuperäisestä johtuen majoitustilahaasteista ja papiston päivien ajankohdasta.

“Nuorilla on oikeus osallistua sen yhteisön kehittämiseen, jonka jäseniä he ovat.”

Nuorisotyöpäivät on Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry:n ja Valamon opiston järjestämä koulutus- ja verkostoitumistapahtuma ortodoksisten seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyöntekijöille, opettajille ja muille nuorisotyöstä kiinnostuneille. Vuoden 2018 Nuorisotyöpäivien erityisteemana on nuorten osallisuus.

Ohjelmassa on mm. maanantaina 29.1. Nuva ry:n aluekoordinaattori Anette Pottosen alustus, hän kertoo Nuvasta ja nuorten osallisuudesta, mm. maakuntien nuorisovaltuustoista. Päivän toinen alustus on Nuori Kirkko ry:n nuorisosihteeri Tarja Liljendahlin pitämä, hän kertoo nuorten kuulemisesta ja osallisuudesta evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Päivillä keskustellaan siitä, miten nuoria kuullaan ja halutaan kuulla ortodoksisen kirkon päätöksenteossa sekä siitä, millä eri tavoilla nuoret voivat osallistua kirkon toimintaan. Tähän liittyvät myös workshopit, joissa on mm. kädentaitoja sekä Nuorten ideat- harjoitteita. Tiistain yhteenvetokeskustelussa hahmotellaan, millainen voi olla virallinen nuorten kuulemisen malli ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksessa.

Majoitustilaa löytyy opistohotellista (varattu 10x 1hh ja 10 x 2hh) 20-30 hengelle hintaan 148€ (2hh) ja 170€ (1hh). Lisäksi ruokailupaketti. Ilmoittautumiset Valamon opiston kautta: https://valamo.fi/c/2018-01-28/nuorisotyopaivat

Katso edellisten päivien fiilisvideo täältä: https://youtu.be/Pl3j9yDcgw8